OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Usvojen je Zakon o ''maslinarstvu''


16.10.2014.

Danas je Skupština Crne Gore, usvojila Zakon o ''maslinarstvu''. Čestitamo svima koji su za njega glasali.

Parlamentarnom većinom glasova, na Skupštini Crne Gore, izglasan je Zakon o maslinarstvu. Nakon mnogo rasprave, u Parlamentu, ali i na Konsultativnom saslušanju maslinara, pored velikog mbrojs upućenih Dopisa sa predlozima i komentarima za izmjene i dopunu, najprije Nacrta zakona (za vrijeme mandata Tarzana Miloševića) a onda i Predloga zakona (od postavljanja Petra Ivanovića za mininstra poljoprivrede).

I sam je ministar Ivanović, na Konsultativnom saslušanju maslinara u Skupštini Crne Gore 25.09.2014. izjavio da je jedino od MDBoka, dobio predloge, dok na skupštinskoj raspravi o Predlogu zakona tvrdi da nijedno Društvo nije uputilo nijedan amandman, misleći pri tom na predloge.

Amandmani se dostavljaju poslanicima sve dok traje rasprava u Skupštini, a predloge smo na vrijeme, od 2012.godine, više puta dostavili Ministarstvu poljoprivrede, najprije Mariji Krstić, a onda i Danijeli Stolici i Dubravki Radulović.

Izvolite, demantujte me. 

Dakle, nakon iskrenih primjedbi i argumenatovanih predloga svih sedam udruženja maslinara (4 iz Ulcinja) dobili smo Predlog zakona od 22 člana i više od 30 amandmana( mislim čak 38)

Sa neznatnim izmjenama unijetim pred samu raspravu o Predlogu zakona u Parlamentu, učinjena je najmanja moguća izmjena i to zato što je očigledna greška (zaboravnost) predlagača.

Dobili smo i jednu definiciju koju stari zakon nije imao, zbog čega je ministar Ivanović naročito ponosan:

Član 2, stav 2  

Maslinjaci u smislu ovog zakona, su zasadi masline na minimalnoj površini od 0,5ha i minimalnim brojem 200 stabala po ha. ( na koji je ministar Ivanović tako ponosan).

To bi bilo gotovo sve o maslinarstvu, iako se ono zaista, pominje još ponegdje osim u ova dva člana, ali samo kao pojam u kontekstu nekog člana.

Dobro je ipak, što će ovaj zakon sigurno podržđati tradicionalno maslinarstvo u Podgorici i okolini i omogućiti veći uvoz sadnog materijala i ulja.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo