OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Zaštita masline - radionica u Tivtu


23.12.2016.Radionica u Tivtu - Zaštita masline

Juče je, u sali za sastanke u Opštini Tivat, u prisustvu velikog broja maslinara, održana radionica na temu Zaštita masline. Radionicu vodile: Mileva Marić (Savjetodavna služba) i Tamara Popović (Fitosanitarna uprava).

Gotovo uvijek, skupovi maslinara-proizvođača, bilo informativnog bilo edukativnog karaktera, završavaju pričom koja nije u vezi sa zadatom temom.

Tako je i nakon prezentacije Tamare Popović, načelnice za zaštitu bilja u FSU, koja nas je obavijestila o  potencijalnoj opasnosti od zaraze bakterijom Xylella fastidiosa, pogubnu po maslinarsku i druge mediteranske biljne kulture ( u Italiji, Francuskoj, Španiji), bilo je manje pitanja iz oblasti zaštite, a više onih o tehničkim detaljima uvoza-izvoza i krijumčarenog sadnog materijala, ličnih projekata koji nisu ostvareni i pritužbi pojedinih maslinara na nerazmijevanje od strane relevantnih institucija i službi.

Jedna od kritika, upućena prisutnim predstavnicama nadležnih službi i MPRR odnosila se na (ne)informisanost maslinara o stanju na terenu i rezultatima praćenja maslinine muve i drugih štetočina, kao i preporukama za zaštitu.

''Odgovornost'' je prebacivana sa FSU na Savjetodavnu službu pa na Biotehnički fakultet i na kraju na MDBoka, pa ćemo, radi jasnije predstave o načinu obavještavanja svih članova i javnosti, ne samo u vezi sa praćenjem muve i zaštitom od štetočina već i o aktivnostima Društva, ponoviti:

1.Sve članove čije kontakt e-mail adrese posjedujemo, obavještavamo elektronskom poštom uz molbu da svako, obavijesti što veći broj maslinara iz svog okruženja.

2. Sve članove koji ne koriste elektronski vid komunikacije i obavještavamo SMS porukama, telefonom lično... uz obaveznu molbu svakom pojedincu da obavještenje proslijedi maslinarima iz okruženja. 

3. Informaciju, poziv, obavještenje, objavljujemo u roku od 24 sata, a u slučajevima kao što je bila najava ove radionice, 2 sata po prijemu poziva telefonom iz MPRR

4. Informaciju, obavještenje, poziv... objavljujemo na lokalnim radio stanicama i u dnevnim novinama (besplatno)

5. Najstarije maslinare, koji ne čitaju ni SMS poruke, obavještavamo telefonom

6. Štampanje plakata i obavještenja

7. Prije svih, telefonom i e-mailom obavješten je Upravni odbor, a članovi su zamoljeni da prenesu informaciju maslinarima iz svog okruženja.

Što se tiče saradnje sa Biotehničkim fakultetom, ona je, od našeg osnivanja do danas, veoma dobra i nikada nismo imali problema sa uzajamnim informisanjem.

U izvještaju sa sastanka maslinara u MPRR, nakon čega je Društvo uputilo predloge za konkretne aktivnosti u oblasti praćenja pojave i razvoja ne samo maslinine muve već svih ''štetočina i bolesti u toku čitave godine'',  objasnili smo mehanizam rada i obavještavanja kada je u pitanju praćenje stanja na terenu:

- Biotehnički fakultet (prof.dr. Snježana Hrnčić i Milorad Raičević) postavljali su (uz tehničku pomoć MDB) klopke krajem juna na sedam lokacija u Boki, određenih za praćenja maslinine muve.

- Jednom sedmično, uz tehničku podršku MDBoka (Vesna Đukić) identifikovane su i prebrojavane ulovljene jedinke i uziman uzorak od 100 plodova, listova i grančica sa svakog maslinjaka, koji je obrađivan u laboratorijama BTF.

--Više puta su i maslinari bili prisutni i postavljali pitanja profesorki Hrnčić, a ona je i sama, u direktnom uključenju u programe lokalnih radio stanica, obavještavala javnost o stanju na terenu. Sa istim razlogom, bila je i gost u nekoliko emisija u jutarnjem programu na lokalnim TV stanicama (Budva, Herceg Novi).

 Na osnovu rezultata pregleda, BTF je upućivao potpisanu i ovjerenu preporuku za tretiranje, sa detaljnim uputstvom za upotrebu preparata u određenom terminu, o čemu je obavještavana i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (tadašnja Fitosanitarna uprava).

- Udruženje je odmah obavještavalo maslinare i javnost, ne na jedan od načina, već na sve, gorepomenute načine.

- U našim biltenima objavljivane su i fotografije kojih o svakoj aktivnosti, u arhivi Društva ima na hiljade, kao i saopštenja profesorke Hrnčić.

Do 2007.godine, preporuke je slala Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji, Podgorica, onda je to radio Biotehnički fakultet, a prema našim saznanjima, praćenjem stanja i izvještavanjem sa terena sada se bavi Savjetodavna služba, pa smo od njih očekivali i obavještenje.

Napomena:

2011 godine, u prostoriji Uljare Maslinarskog društva Boka, održana je radionica: Maslinina muva i druge, najčešće štetočine masline - kako ih prepoznati irazlikovati.

Predavanje je držala profesorka Hrnčić, u prisustvu devtoro maslinara iz svih dijelova Boke.

V.Đ.

P.S. O Xylelli smo pisali u tekstu, Xylella, tempirana bomba, a sve o toj bakteriji, simptomima i preporukama za ponašanje u slučaju pojave sumnjivih simptoma, možete naći na stručnim sajtovima ili se obratiti direktno Savjetodavnoj službi ili Fitosanitarnoj upravi.

Ne posjedujemo prezentacije sa ove radionice pa ih ne možemo objaviti.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo