OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Maslinari na sastanku u MPRR


17.11.2016.

U Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, održan sastanak predstavnika ministarstva sa predstavnicima svih udruženja maslinara, Fitosanitarne uprave i Savjetodavne službe. Dnevni red: dogovor o terminu organizovanja seminara za maslinare na kome bi se upoznali sa uzrocima poražavajućih rezultata ovogodišnje maslinarske sezone, koji se periodično ponavljaju.


U prisustvu predstavnika maslinara, Dina Mujića - Bar, Džaudeta Cakulija - Valdanos, Ganija Redže - Ulcinj, predstavnika još dva udruženja iz Ulcinja (jedno su Mladi maslinari Ulcinja) i Društva maslinara Boka, Tamare Popović, načelnice Fitosanitarne uprave Crne Gore (FTSU) i Vukote Stanišića, rukovodioca Savjetodavne službe (SS) u biljnoj proizvodnji, sastanak je otvorila Dubravka Radulović, savjetnica za maslinarstvo u MPRR,  objasnivši da je sastanak organizovan na inicijativu nekih udruženja, zbog potrebe upoznavanja proizvođača sa uzrocima ovako slabe ovogodišnje proizvodnje kao posljedice više uzroka i definisanje problema koji zahtijevaju  hitno pristupanje sprovođenju zaključaka sa ovog sastanka.

Danijela Stolica, generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, predstavila je problem i cilj okupljanja. O uzrocima i posljedicama bolesti i štetočina kao i neadekvatnoj zaštiti i primjeni agro i pomotehničkih mjera mora se razgovarati na svim nivoima, sa svim interesnim grupama, od proizvođača do naučnih radnika.

Naglasila je važnost udruživanja u ''krovno '' udruženje maslinara, po ugledu na pčelare i konstatovala da se jedino tako mogu ostvariti značajniji rezultati na ukupnom nivou, te da je Ministarstvu mnogo lakše da sredstva podrške prenosi na račun jednog udruženja, nego da komunicira sa više pojedinačnih.

Iz obzira prema svim prisutnima koji su imali puno toga da kažu, kao predstavnik MDBoka, nisam željela zloupotrijebiti vrijeme i strpljenje prisutnih, pokretanjem rasprave o ovom pitanju koje bi nas udaljilo od najavljene teme, ali ćemo se i zbog onih koji možda nisu potpuno informisani, u posebnom tekstu osvrnuti na ovo pitanje koje se često provlači u javnosti i indirektno ukazuje na MDBoka, kao otežavajući faktor u ovom procesu, zbog odbijanja da prihvatimo uslove koje je Udruženje maslinara Bar kao predlagač osnivačkog akta ,,Nacionalnog udruženja maslinara Crne Gore’’ (?) i Nacrta budućeg Statuta organizacije, postavilo kao osnovu za rad buduće organizacije.

Ilija Mugoša (Europe and Central Asia Bureau) zadužen za saradnju sa UN, Predstavio je brendirano maslinovo ulje iz Bara za UN, sa robnom markom, dobijeno od najstarijih maslina, izuzetnog kvaliteta pakovano u kutije od drveta masline, i na nekom međunarodnom sajmu (ne sjećam se kom) prodato  po cijeni od  80€ / 200ml.    https://www.youtube.com/watch?v=loWIBbnjOco

On je objasnio da je u okviru projekta Klaster proizvođača izvršeno brendiranje maslinovog ulja od starih, barskih maslina te da predstavlja ne samo ekonomsku, već i tradicionalnu i kulturnoistorijsku vrijednost.

Udruženje maslinara Crne Gore OLIVE OLIL MONTENEGRO (citat sa sajta) okuplja maslinare iz Bara i Ulcinja koji su, ,,Posvećeni visokim standardima kvaliteta proizvoda i usluga koje obezbjeđuju njihovi članovi – proizvođači, ova udruženja imaju cilj da ujednače proizvodnju maslinovog ulja u Crnoj Gori sa evropskim standardima proizvodnje i poslovanja, i to kroz visok kvalitet usluga koji nude svojim članovima (obuka, konferencije, diskusije, sajmovi, događaji, itd.)

Na pitanje zašto je Boka izuzeta iz projekta, gospodin Mugoša je odgovorio da je takav bio dogovor sa MPRR, te da Klaster obuhvata samo teritorijalno bliska područja.

Odgovor možemo prihvatiti, ali očekujemo da se kroz neki od narednih projekata MPRR i u Boki evidentiraju najstarija stabla (prije više od pet godina pokušali smo tako nešto sa dr. Biljanom Lazović) i napravi mapa i katalog najstarijih maslina, a onda i brend za ulje iz Boke.  

Gospodin Mugoša je takođe, najavio predlog Ćazima Alkovića da se po prvi put (?) i udruženja aktivno uključe u praćenje pojave muve na teritoriji Crne Gore.

Za riječ se najprije javio Džaudet Cakuli, predstavnik Udruženja maslinara Valdanos, izloživši ideju o zajedničkom dejstvovanju u akcijama nabavke sadnica, mašina, opreme, sredstava za zaštitu... u čemu je njegova organizacija (firma) uspješna.

Dino Mujić, sekretar Udruženja maslinara Bar, iznio je stavove svog udruženja da maslinari nisu dovoljno edukovani o načinu zaštite masline protiv bolesti i štetočina, prije svega paunovog oka, da je problem ubijediti maslinare koji teško prihvataju preporuke struke da primjenjuju hemijsku zaštitu, te da nisu obaviješteni o praćenju muve i nemaju uvid u situaciju na terenu:

      1. Da se edukuju maslinari za zaštitu masline od bolesti, naročito paunovog oka

      2. Da se za edukaciju angažuju stručnjaci iz inostranstva

      3. Da se ispita alternativna rodnost masline i da se za to angažuju stručnjaci iz inostranstva

      4. Da se uključe i Udruženja maslinari u praćenje maslinine muve

Tamara Popović, načelnica Fitosanitarne uprave, govorila je o pokušajima da se na predavanjima okupe i maslinari i predstavnici struke i nauke i o slabom odazivu maslinara za učešće na radionicama, naročito onim, koje obrađuju teme od vitalnog značaja za maslinarstvo, kao što je bilo predavanje o Xyleli, proteklog ljeta.

Ona je takođe, naglasila da je upoznata sa aktivnim učešćem MDBoka koje, već godinama, kao tehnička podrška Biotehničkom fakultetu i Fitosanitarnoj upravi u evidentiranju i praćenju pojave i razvoja populacije maslinine muve izlazi na teren i redovnom izvještava članove o rezultatima i preporučenim mjerama za prevenciju ili suzbijanje štetočina.

Društva maslinara moraju biti aktivnija u tom pogledu.

Njenim stavovima pridružio se i Vukota Stanišić, koji je izrazio čuđenje da se još uvjek vrtimo oko paunovog oka, iako imamo razvijenu Savjetodavnu službu koja u svakom trenutku stoji na raspolaganju proizvođačima.

Ghani Rexa iz Udruženja Ulcinjana i predstavnik Savjetodavne službe u O.Ulcinj, govorio o angažovanju Službe i stalnom kontaktu sa proizvođačima te načinu na koji se redovno obavještavaju proizvođači.

Iako se ne možemo požaliti na saradnju sa BTF i SS (od 2004.-2013. godine) u kom periodu su dr.Snježana Hrnčić i Miroslav Raičević svake godine, jednom sedmično, od kraja juna do kraja oktobra, pratili pojavu i razvoj štetočina na sedam lokacija u Boki, uz skromnu tehničku podršku MDBoka i o tome izvještavali FSU koja je na osnovu rezultata pregleda sa terena, donosila odluku o trenutku i metodama zaštite (dr.Hrnčić je nerijetko, odgovarala na pitanja okupljenih maslinara i obavještavla javnost o stanju u maslinjacima, ponekad i direktnim uključenjem u program lokalnih Radio stanica, naročito Radio Tivta koje su pratile naš rad) saradnja je ipak lošija zadnjih par godina, kada nismo bili informisani od strane Savjetodavne službe o tome gdje je, kada i ko pratio pojavu i razvoj štetočina i bolesti, kao ni o rezultatima pregleda klopki. 

Jasno je da komunikacija između zaposlenih u Savjetodavnoj službi i proizvođača nije na željenom nivou, što pokazuju iznijeti stavovi predstavnika Udruženja maslinara Bar, ali sigurno nije neostvarena.

Podržavamo maslinare Bara u zahtjevu da se isprave propusti i uspostavi bolja komunikacija sa svima, te da se sva udruženja uključe u praćenje štetočina, kako bi i sami doprinijeli boljem sagledavanju i rješavanju problema.

Zaključci:

1. Tri radionice trebalo bi organizovati u Baru, Ulcinju i u Boki i to što prije

2. Formirati timove za praćenje stanja na terenu

3. Pozvana su Udruženja maslinara da daju svoje predloge za Agrobudžet 2017

4. Pozvana su Udruženja maslinara da dostave svoje projekte koji bi mogli biti finansirani iz neutrošenih sredstava (ako ih bude) do kraja godine.


web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo