OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Berba


25.10.2016.Berba 2016

U Boki, berba simbolična, na pojedinim lokacijama u Kavču, dobar rod. Zaključak isti kao lani: ko je tretirao maslinu hemijskim sredstvima više puta, sačuvao je nešto ploda. Zagovornici uzgoja bez primjene hemijskih sredstava kako u zaštiti tako i u prihrani masline, nisu na kraju, imali od čega napraviti ulje. Ne raspolažemo podacima koliko se u Boki ukupno preradilo ploda.

Bilal Kraja, maslinar iz Ulcinja o kome smo već pisali, može se pohvaliti uspješnom berbom, skoro 17 t ploda i randman, u prosjeku 14%. Čestitamo.


Daleko ispod očekivanog, a kao posljedica mnogih faktora: nepovoljne meteorološke prilike, napad bolesti i štetočina,ali i neblagovremena primjena mjera zaštite, dovele su do propadanja ploda, koji je obećavao količinu, makar blizu prosjeka.

Više puta smo naglašavali i kao svoj predlog MPRR, FSU i Savjetodavnoj službi, ali i samim masinarima, potrebu obaveznog praćenja stanja u maslinjacima tokom čitave godine, od početka do kraja vegetacionog ciklusa.

Takođe smo godinama apelovali na maslinare da se strogo pridržavaju preporuka Fitosanirtarne uprave o metodamai naročito, vremenu zaštite.Uporno ponavljamo da nije sve jedno kada se zaštita izvrši, jer ona može biti nekorisna, ako je npr: muva već položila jaja ili još nije došla ni do faze oplodnje.

Zato se i prati pojava i razvoj populacije štetočina i utvrđuje njihov broj, trenutak kada su jedinke oba pola aktivne i primjenjuje odgovarajuća zaštita. Prema tome, služba koja prati, dostavlja podatke sa terena FSU koja, na osnovu toga određuje optimalno vrijeme i sredstva zaštite, o čemu obavještava udruženja maslinara / proizvođače.Tada, a ne pet dana prije ili poslije, treba sprovesti tretman.

Dugogodišnj, uspješna saradnja sa BTF (Poljoprivredni fakultet) i dr. Snježanom Hrnčić i Miloradom Raičevićem koji su redovo, u Boki, pratili pojavu maslinine muve, o tome izvještavali Društvo. Svake srijede, od kraja juna, do kraja oktobra, Maslinarsko društvo Boka, izvještavalo je svoje članove o rezultatima pregleda lokacija. Više puta se direktno uključujući u program Radio stanica, posebno Radio Tivta koje su redovno pratile i naš rad i i aktivnosti o kojima je riječ, i dr.Hrnčić je sa lica mjesta, obavještavala javnost o rezultatima pregleda, stanju u maslinjacima i daljim koracima.

Tek u zadnje dvije godine, MDBoka nije obaviještavano ni o početku ni o izboru lokaliteta za praćenje, ni o službenicima koji to rade, već je do nekih informacija dolazilo na nepotpunom sajtu Savjetodavne službe.

Dakle, mi se i dalje držimo svojih zahtjeva i predloga, a maslinarima savjetujemo da se više angažuju u radu Udruženja, te tako i sami daju doprinos što boljem sagledavanju i rješavanju problema.

Pomenućemo gospodina Bilala Kraju, o kome smo pisali ranije u prilogu Prezentacija mašina za berbu maslineu Ulcinju, on se naravno, može pohvalitit uspješnom berbom na kraju još jedne sezone velikog ulaganja. Sorta Arbekino, španskog porijekla, koja se koristi u intenzivnim zasadima, u Španiji se sadi špalirno u gustoj sadnji, čak 1,5x3m i obrađuje se mašinama. Ovakav način uzgoja i intenzivne eksploatacije predviđa zamjenu ovih stabala novim, nakon 15 godina plodonošenja. 

  Ubran plod u gajbama   Novi sudovi od inoksa, za čuvanje ulja doflaširanja Berba 2016 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo