OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Berba masline 2016


29.09.2016.30 Septebar 2016

Nakon nedavnih kiša, masline oživjele, plodovi jedri. Ubrzo, na većini lokacija i prema izvještajima sa terena, uslijedio je i napad muve. Maslinari razočarani jer najviše ploda ima na zemlji. Ono što je ostalo na granama, lako može ugroziti treća generacija muve.

Drugim riječima, ovo će biti još jedna slaba godina za maslinare.


Rijetki  su maslinari koji zadovoljni očekuju trenutak berbe. Sve naše nade da će, na osnovu proljećnog cvjetanja i zametanja plodova (ispod prosjeka) biti otvarene i da će ova, iako ne sjajna godina, ipak biti u okvirima očekivanog, pale su u vodu nakon kiša koje su doprinijele pojačanom napadu maslinine muve, ali danak je već uzeo maslinin moljac pa će i svrdlaš.

Pod pretpostavkom da smo sve odradili kako je predloženo od strane stručnih službi, mogli bismo očekivati prinos na nivou prošle godine ili makar prosječan, ali podaci sa terena i izjave maslinara koji su primijenili i agrotehniku i pomotehniku i prihranu i zaštitu u pravom trenutku, rezultata ipak nema.

Iako se mnogi od nas rukovode principima organske ili bolje rečeno ekološke (primjedba autora) proizvodnje nastojeći da se približe ispunjavanju uslova za prelazni period do organske sertifikacije, očito je da je tako nešto nemoguće bez primjene ekološki prihvatljivih preparata za zaštitu od štetočina.

Neki od starijih maslinara, u nastojanju da koliko-toliko obezbijede rod od napada bolesti i štetočina, primijenili su Decis koji već duže vrijeme nije u upotrebi ali se ni oni ne mogu pohvaliti uspjehom.

Septembar 2016 

            Svakodnevno nam se javljaju maslinari među kojima i Sreten Ilić, na čijem smo prelijepo    održavanom maslinjaku za što se predano brine njegov sin (po svim preporukama struke),      održavali radionice za rezidbu i uzgoj maslina i berbu, sa poražavajućom konstatacijom da i  pored  uloženog velikog rada, redovne zaštite, prihrane, navodnjavanja, rezidbe (i sanitarne)  rezultata  nema. On procjenjuje da bi, pod uslovom da se ne dogodi novo maslovno  otpadanje plodova,  mogao ubrati jedva 30% od roda koji je proletos obećavao bogatu  godinu.

 Žutica, naročito u višim predjelima Boke (Gornji Grbalj) kasnije dozrijeva.

Naš predlog Fitosanitarnoj upravi i Savjetodavnoj službi u biljnoj proizvodnji da u nekom od svojih projekata predvide i slijedeće aktivnosti:

1. Mapiranje maslinjaka na teritoriji Crne Gore (mogu koristiti podatke MPRR, Monstata, udruženja...)

2. Baza podataka: sortna zastupljenost, lokaliteti, abiotski i biotski faktori kao specifičnost određenih mikrolokaliteta

3. Baza podataka o štetočinama i bolestima:svake godine praćenje, evidentiranje, mapiranje štetočina i bolesti na referentnim lokalitetima...

4. Utvrđivanje metoda i vremena za prevenciju

5. Utvrđivanje metoda i vremena za primjenu zaštite

6. Redovno objavljivanje podataka putem javnog servisa i obavještavanje Udruženja maslinara

7. Izrada brošura za postupanje u prevenciji i u zaštiti 

Takođe, naučnici bi mogli utvrditi profil domaćih sorti, pa prema tome i period cvjetanja i podudarnost sa periodom cvjetanja drugih sorti, te preporučiti oprašivače kao i potrebne radnje u određenom trenutku.

Fali nam brošura koja bi u kratkim crtama, nešto kao ''Vodič za maslinarenje'' pružio neophodne informacije i upuztstva za postupanje kako u redovnim, tako i u situacijama kada su pojačani faktori rizika za rod. 

Očekujemo da se svi važni elementi, nauka, struka institucionalna podrška i tehnička podrška koju je naše Društvo uvijek spremno pružiti na terenu, slože u zajeničkim naporima i donesu rezultate, jer ovako, samo i dalje gubimo vrijeme.

Maslinari znaju sve što i kako treba uraditi ali mali broj to radi. Službe znaju da maslinari ne znaju ali malo toga praktično preduzimaju da se uveća njihovo znanje uveća, a svi skupa trebalo bi da pažljivo pratimo i proučavamo maslinu i njene potrebe, posebno u okviru savremenih metoda uzgoja, pojave novih bolesti i štetočina, širenje polja djelovanja i rasprostranjenosti štetočina i bolesti koje nisu ili su u zanemarljivom obimu ranije bile prisutne u našim maslinjacima.

V.Đ.

P.S. U planu je organizovana Berba masline u Boki 2016. Zainteresovani maslinari koji se mogu pohvaliti lijepim maslinjakom i prosječnim rodom, mogu se prijaviti za domnaćine berbe na našu e-mail adresu maslina.boka@gmail.com ili putem telefona 067 201 732 

Slijedi dogovor sa domaćinom o uslovima za održavanje berbe.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo