OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

(Javna) rasprava


10.06.2016. U Podgorici, u staroj zgradi Vlade, održana je Javna rasprava o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Gospođa Danijela stolica, direktorka Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo predstavila je sadržaj i odgovarala na pitanja.

Međutim, Javna rasprava o pomenutom zakonu, pretvorila se u raspravu...


Namjera autora teksta bila je da se što više informiše o sadržaju budućeg zakona, da shvati suštinu i sagleda efekte koje bi taj zakon mogao imati na proizvođača kao nosioca proizvodnje, onoga na ko snosi najveći teret, ali isto tako da u narednih petnaestak dana dostavimo svoje predloge i primjedbe MPRR.

Gospođa Stolica je sa svojim saradnicima prezentirala Nacrt zakona po članovima i odgovarala na pitanja u toku preznetacije.

Osim par korektnih primjedbi u vezi sa uslovima proizvodnje i predloga da MPRR treba uložiti maksimum napora da u svakom segmentu zaštiti i pomogne domaćem proizvođaču da preživi i razvije proizvodnju, te da vodeći se ,,ekonomskim patriotizmom'' ojača poziciju domaćeg proizvoda u odnosu na uvozni, kao i uvijek korisnim sugestijama gospođe Lidije Rmuš iz Privredne komore Crne Gore, nije bilo konkretnih predloga za poboljšanje,izmjene ili dopunu Nacrta, 

Obraćanje pojedinih učesnika pretvorilo se u opširna predavanja, nadmudrivanje i nabrajanje sopstvenih uspjeha promijenilo je smisao okupljanja, a Javnu raspravu, pretvorilo samo u raspravu.

V.Đ.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor