OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Donacija JP Morsko dobro


12.06.2016.

JP Morsko dobro, doniralo sredstva u iznosu od po 1250 € Maslinarskim udruženjima, za nabavku sadnica masline. MDBoka će, zbog predstojećih ljetnjih mjeseci namjenski utrošiti za jesenju nabavku.


Odlukom Upravnog odbora JP Morsko dobro Crne Gore, a prema Ugovoru o sponzorstvu Br:0302-1449/3, potpisanom između Donatora i  Udruženja maslinara Boka, Budva, Bar i Valdanos, sredstva u iznosu od 5000 € prenijeta su na račun našeg Društva, pod ugovorenom obavezom da izvrši prenos pripadajućeg dijela u iznosu od 1250 € na žiroračun svakog, pojedinačnog Udruženja.

Društvo je odmah po prispijeću navedenih sredstava, sa svog računa, prenijelo novac ostalim korisnicima i time ispunilo svoje obaveze prema ostalim korisnicima (Član 2.) i prema donatoru (Članovi 3.i 4.) ovog Ugovora.

Po završetku nabavke sadnica i njihove sadnje ili raspodjele članovima, o čemu će odlućiti UO Društva, dostavićemo kompletan izvještaj sa foto dokumentacijom (Član 6.) o sprovedenoj akciji, čime će biti ispunjene sve ugovorene obaveze MD Boka prema donatoru.

V.Đ.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo