OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Radovi u maslinjaku


02.05.2016.Maslina u maju mjesecu

Proljećni topli dani i vlaga u zemljištu pogoduju bujanju vegetacije, posebno korova ali i razvoju štetočina i gljivičnih bolesti. Na pojedinim lokacijama maslina već počela da otvara cvjetove.

Maj je mjesec kada nam se dešava proljeće, temperature rastu, vlage još ima dovoljno u zemljištu, sve buja. Korov najviše.Treba ga redovno kositi (ni lako ni jeftino).

Mlade maslinjake obrađujemo plitko, kako bismo poboljšali strukturu zemljišta, sačuvali kapilarnu vodu i uništili korov. Ne preporučujemo suzbijanje korova herbicidima.

Važno! Paziti da se ne ošteti razgranat korenov sistem koji se nalazi već na petnaestak centimetara pod zemljom.

Nakon blage zime, sa jedva nekoliko dana niskih temperatura, gotovo izostalom burom, a jakim pljuskovima i gradom u rano proljeće, mogli smo očekivati i pojavu bolesti i štetočina.

Oštećenja izazvana vjetrom, kišom i gradom, kao i neadekvatna zaštita nakon berbe i rezidbe, čine povoljnu sredinu za ulaz gljivica I bakterija I razvoj gljivičnih oboljenja, prije svega paunovog oka i raka masline.

Ipak, sve veći broj maslinara ozbiljno shvata važnost preventivne zaštite (odgovarajuća i blagovremena), pa je većina njih izvršila zaštitu nakon berbe preparatima na bazi bakra: bordovska čorba, cuprablau, bakarsulfat ili nekim drugim sredstvom, dostupnim u našim pljoprivrednim apotekama, a ponovili su tretiranje i početkom ove godine, pred kretanje vegetacije.

Mnogi su čak primijenili rigiroznu rezidbu, naročito tamo gdje su se pokazali znaci (slabije) zaraze bakterijom Pseudomonas sevastanoi koja uzrokuje rak masline.

Prilikom ovakvih zahvata, naglašavamo, neophodno je posebno voditi računa o higijeni alata kojim se reže (mora se deznfikovati svaki put kada se pređe na drugo stablo) baš kao i na uništavanje odstranjenih dijelova biljke, spaljivanjem. Zaštita voskom I bakrom se podrzumijeva.

U najozbiljnijim slučajevima, kada su stabla u takvom stanju da kontrola zaraze nije moguća, treba ih potpuno ukloniti, izvršiti dezinfekciju i zemljišta (npr. sumporom) pa  saditi nove.

Najbolje je, ipak, preduprijediti ovakvu situaciju tojest, maslinjak održavati čistim, stabla rezati da budu prozračna i sve grane osunčane, redovno kontrolisati stanje i čim se uoče neželjene ili nejasne pojave, reagovati.

Za savjet se obratiti Savjetodavnoj službi, ali ne čekati da problem postane ozbiljan.

Kako se i u mnogo razvijenim maslinarskim zemljama dešavaju propusti i greške, pa je na primjer, preparat koji je bio preporučen za zaštitu protiv paunovog oka sada pod sumnjom da šteti kvalitetu maslinovog ulja, najsigurnije je držati se provjerenih preparata, u pravo vrijeme i u propisanim koncentracijama.

Premalo neće koristiti, a previše može štetiti!

Zavisno od sorte, vremenskih prilika, kondicionog stanja (pripremljenosti) stabla,  kao i od mikrouslova, maslina jenegdje već procvjetala, dok je Žutica, na višim nadmorskim visinama upravo pred otvaranjem predivnih cvjetova.

Maslinin moljac  (Prays oleae) štetočina koja u toku vegetacije ima tri generacije a najviše ekonomske štete čini treća, karpofagna koja napada plodove veličine 4mm, ne manje.

Suzbijanje prve (lisne) generacije ne preporučuje  se, osim ako je više od 10% vršnih vegetativnih  ili ukupno, 25% vršnih i pazušnih pupoljaka zahvaćeno zarazom.

Zaštita od druge generacije Maslininog moljca koja napada cvijet,ubušujući se u neotvorene cvjetove i hraneći se sadržajem, zapreda ih  paučinom (pojede do 40cvjetova).

Za dobar rod masline dovoljno da se 4-5% (pa čak i samo 1%) cvetova razvije u plod, druga generacija ne mora bitno uticati na rod, ali praćenjem se može predvidjeti  stepen zaraze u trećoj generaciji koja čini najveće ekonomske štete (kapofagna) jer napada plodove veličine zrna papra (4mm), ubušujući se i hraneći se najprije njihovim mesom a onda i košticom dok je mekana. U drugoj polovini jula, kada koštica otvrdne, napušta plod kraj peteljke čime prekida vezu sa plodom i on otpada. Suzbijanje hemijskim preparatima se vrši najkasnije do 30 juna.

Zaštita od druge (cvetne) generacije preporučuje se preparatima na bazi spinosada i piretrina (prirodni insekticid) desetak dana prije otvaranja cvjetova. Za suzbijanje pomoću azadirahtina I Bacillus thuringienssis, treba čekati trenutak kada će larve najviše pojesti preparata (oko 5% cvjetova otvoreno).

Perfection je insekticid koji takođe može pomoći, ako ga pronađete u našim apotekama. Najbolje bi bilo pregledom pod lupom, utvrditi moguće prisustvo položenih jaja na plodiće.

Maslinina pipa (Otiorrhynchus cribricollis) kao odrasla jedinka, noću izlazi ispod kamena i većih grudvi zemlje oko stabla, uspuže se u krošnju i hrani se mladim listovima. Kako ne leti i ne prelazi na druga stabla, to se protiv nje možemo boriti tako što postavimo Rinkotrap(bijele, sintetičke trake) oko debla (opisano na našem sajtu) ili tretiramo zemljište sumporom, što je prihvatljivo i za ekološku proizvodnju.

Mušica maslinine kore (Resseliella oleisuga) takođe se pojavljuje u proljeće i krajem ljeta, naročito u uslovima povećane vlažnosti. Koristi oštećenja na kori da tu položi jaja, hrani se kambijalnim tkivom ispod kore, zbog čega se grančice suše.Treba ih odrezati i spaliti.

Maslinina buva (Euphyllura olivina) još nije postala predmet žalbi maslinara mada je, prethodnih godina bila veoma izražena u Boki. Kako ne pričinjava veće štete i ima prirodne neprijatelje, zaštita hemijskim sredstvima nije neophodna naročito ako upotrebom totalnih insekticida nismo narušili prirodnu ravnotežu faune u maslinjaku.

Maslinin medić (Saissetia oleae)štitasta vaš. Ženka je crne boje, ispod štita nosi jaja, mužjaci su na naličju lista i braon su boje. Niska vlažnost I temperature preko 350 C ne pogoduju razvoju ove štetočine. Prozračna krošnja i sadnja sa većim razmakom, kao  i umjereno đubrenje i navodnjavanje, smanjiće i pojavu čađavice, gljivičnog oboljenja koje nastaje kao rezultat lučenja medne rose koju proizvodi

Pojedine grane možemo prskati tečnim deterdžentom a kod jače zaraze (na 4 grančice dužine 10cm na svakom uzorkovanom stablu prisutna dva do četiri medića) – može se prskati cijela krošnja rastvorom tečnog deterdženta, mineralnim (bijelim) uljem, rastvorom kaustične sode… Ima veliki broj prirodnih neprijatelja.

Samo u slučaju jakog napada, koristiti preparate na bazi piretrina i rotenona.

Preporuka:  tlo održavati plitkom obradom radi suzbijanja korova ali i očuvanja kapilarne vlage; izvršiti tretiranje preparatima sa dodatkom bora desetak dana prije cvetanja i ponoviti odmah nakon završetka cvetanja. U borbi protivmaslinine pipe omotati rinkotrap trake oko debla.

Ovo je vrijeme kada ne planiramo velike rezove na maslini, a kada je ona u punom cvjetu, najbolje je ne ulaziti među masline.

Sadnja mladih maslina iz kontejnera, moguća je u svako doba godine, ako imate vodu za navodnjavanje.

Sadnice masline iz Hrvatske i Pojoprivredne škole u Baru, možete dobiti po najpovoljnijim cijenama kod našeg Udruženja.

 

Informacije putem mobilnog telefona br:  067 201 732

V.Đ.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo