OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Agrobudžet-podrška maslinarima


29.03.2016.

U skladu sa Agrobudžetom za 2016.godinu, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava podrške za revitalizaciju, podzide, privođenje kulturi neobradivog zemljišta, za sadnju maslina.


Pravo na podršku imaju fizička i preavna lica, upisana u Registar proizvođača maslina/Registar proizvođača maslinovog ulja i u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili su u procesu registracije.

Podrška se dobija za:

- kupovinu sadnica za zasnivanje novih maslinjaka

- nabavku sistema za navodnjavanje (ne za izgradnju bistijerni i akumulacija) kap-po kap

- nabavku namjenske mehanizacije i opreme za maslinarstvo

- nabvku materijala za zidanje podzida u maslinjacima

- nabavkumaterijala za izgradnju bazena za odlaganje biljnog otpada (komine)

- nabvku mašina za preradu komine

- revitalizaciju starih maslinjaka

- kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina

Specifični kriterijumi prihvatljivosti:

- minimalna površina zasada 0,3 ha/ minimalna gustina sadnje 300 sadnica/ha

- minimum 50 stabala u posjedu, za nabavku mehanizacije

- minimum 20 stabala za revitalizaciju, do 7€/stablu

- maksimalan iznos podrške je 5000€/gazdinstvu u toku jedne godine. To je 50% podrške od ukupne investicije, osim za revitalizaciju

- porška za kultivisanje neobradivog zemljišta i sadnju masline je 60%

Zahtjev za podršku sadrži:

Nakon izvršene investicije, korisnik podnosi Zahtjev za podršku Ministartsvu poljoprivrede (na arhivu) uz traženu dokumentaciju:

1. Za nove zasade

- dokaz o kupovini sadnog materijala (fiskalni račun ili virman)

- dokaz o zdravstvenoj ispravnosti i sortnoj čistoći

2. Za nabavku mehanizacije, opreme i materijala:

- dokaz o kupovini (fiskalni račun)

- u slučaju nabavke u inostranstvu, ovjeren Swift od banke i jedinstvena carinska deklaracija

- popunjeni obrasci, za sve investicije

ZAHTJEV I SVU TRAŽENU DOKUMENTACIJU KAO I ISPUNJEN OBRAZAC, dostaviti na adresu:

                    Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

                       Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

    sa naznakom ,,Prijava na Javni poziv 2016-Maslinarstvo''.

Nepotpuna i neblagovremeno podnijeta dokumentacija neće biti razmatrana!

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo