OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Program podsticajnih mjera O.Tivat


09.02.2016.

Predsjednik Opštine Tivat donio je Program podsticajnih mjera u poljorivredi za 2016.godinu, koji je sastavni dio Budžeta Opštine.


U skladu sa Strategijom ruralnog razvoja Opštine Tivat do 2020.godine, a na osnovu člana 20 Zakona o poljoprivredi i ruranom razvoju, člana 5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu i člana 56 Statuta Opštine Tivat, Ivan Novosel, predsjednikOpštine, donio je Program mjera podrške razvoju poljoprivrede za 2016.godinu.

Programom se utvrđuju uslovi, način i dinamika sprovođenja podsticajnih mjera u poljoprivredi, za 2016.godinu.

Sredstva u ukupnom iznosu od 20 000 €, opredijeljena su Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj i to kao podrška:

1- stočarskoj proizvodnji............................................................................... 2 550 €

2- podizanju i revitalizaciji višegodišnjih zasada (masline)..................................... 6 300 €

3- pomoć korisnicima staračkih naknada...........................................................   602 €

4- izgradnji i opremanju zaštićenih prostora za povrtarsku i cvjećarsku proizvodnju...... 1 000 €

5- unapređivanju pčelarstva........................................................................... 5 500 €

6- promociji poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrede........................................... 1 500 €

7- projektima iz oblasti poljoprivrede (Javni poziv).............................................. 2 500 €

Ruralno područje Opštine Tivat: Krtole-Đuraševići, Meštrovići, Nikovići. Bogišići i Gošići, Gornji Krašići, brdska naselja Vrmca (vangradska naselja) Gornja Lastva, Đurđevo Brdo, Petkovići, Bogdašići, Peani i gornji dio naselja Mrčevca i Lepetana (za Javni poziv).

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo