OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Radovi u maslinjaku


10.12.2015.Masline Ljuba Kneževića u Prijeradima

Nakon berbe masline,koja je na samom kraju, kako zbog manje roda ove godine, tako i zbog dobre prakse da se maslina ubere ranije, prije nego postane prezrela i prije niskih temperatura, slijede mjere koje treba preduzeti kako bi se maslina pripremila za period mirovanja.

To su radovi koji se, uglavnom tiču čišćenja, zaštite i đubrenja maslinjaka, to jest pripreme za period mirovanja i kretanje vegetacije u narednoj godini.

Nakon berbe, tamo gdje nema opasnosti od izmrzavanja, može se izvršiti i rezidba. Odbačena bijna masa se uklanja, kompostira ili spaljuje, rezovi se premazuju voćarskim voskom ili nekima drugim sredstvom,može i preparatima na bazi bakra, dostupnim u našim prodavnicama poljoprivredne opreme, zaštita protiv paunovog oka, đubrenje kompleksnim đubrivima sa smanjenom količinom azota.

Biljka treba da prođe period mirovanja. ,,Zabunu'' u zimski život biljke unose velike količine hranjivih elelmenata u zoni korjenove aktivnosti,u vrijeme kada ona treba da bude u stanju mirovanja) i zato što se azot brzo ispira, pa kada joj bude najpotrebniji, u vrijeme kretanja vegetacije, neće joj biti dostupan, a naprotiv, u periodu smanjene biološke aktivnosti, mogu inicirati rad organa, koji bi se trebao desiti teksa kretanjem novog ciklusa, naredne godine.

Govorili smo da se stajnjakom  masline prihranjuju svake treće-četvrte godine, zavisno od sastava i strukture tla, pristupačne vode, ispiranja i gubitka hranjivih elemenata sa atmosferskim vodama i tako dalje, a da se hemijska đubriva (ukoliko ih koristite) mogu primijeniti ujesen i u proljeće prema zahtjevima biljke.

Zato je veoma važno (po Zakonu o maslinarstvu i obavezno, prije sadnje) izvršiti Osnovnu agrohemijsku analizu i slijediti uputstva Centra za melioracije i zemljište na BTF (dr.Mirko Knežević).

Takođe treba voditi računa o stanju na terenu tojest, o stvarnim potrebama biljke. Odnos između ''iznijetih'' hranjvih elemenata sa plodom, otpadanjem lista, fiziološkim procesima i rezidbom treba da bude ujednačen. Uslovi mikrolokaliteta takođe, utiču na kondiciono stanje stabala, pa ni đubrenje, baš kao ni zaštitu ne treba vršiti po sopstvenoj želji i rasportedu, već u skladu sa preporukama struke i u pravo vrijeme.

U svakom slučaju, u organskoj, baš kao i u konvencionalnoj i integrisanoj proizvodnji, postoje dozvoljena sredstava za zaštitu i đubrenje i pravila korištenja.

O svemu tome, informacije će nam dati Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji (Mileva Marić, samostalni savjetnik 069 33 51 75).

I ranije smo pisali na našoj web stranici, ali i sami se možemo informisati iz literature, brošura, na predavanjima i radionicama, kao i na velikom broju starnica na internetu, vezanih za biologiju, botaniku, voćarstvo i poljoprivredu uopšte, pa nema mnogo toga novog što bi se još moglo napisati, ali nije loše podsjetiti i sebe i druge koje su nam obaveze prema našim precima i nasljednicima. A naše su, višestoljetne masline, upravo i jedno i drugo.

Dakle, ovogodišnja berba, ispod prosjeka kada je količina dobijenog ulja u pitanju, iznad prosjeka je kada je riječ o kvalitetu ulja.

Oko 90% ubrana, i u najkraćem roku samljevena, proizvodnja ulja ove godine, svodi se na svega 20% od količine koju smo imali prije tri godine(podaci se odnose samo na članove koji su dostavljali informacije o proizvodnji, tojest mljeli maslinu u Mlinu našeg Udruženja koji je počeo sa radom krajem oktobra mjeseca i radiće, sa kratkim prekidima do kraja decembra. 

Ove godine, mnogi su počeli brat maslinu već početkom oktobra, uz objašnjenje da je razlog tome prije svega strah od napada svrdlaša i muve i gubitka cjelokupnog ploda, kao što nam se dešavalo dvije godine unazad. To je svakako bilo preuranjeno, iako je na pojedinim lokacijama (o tome smo pisali) na primjer u opštini Herceg Novi, maslina cvjetala čak dvadesetak dana prije nego na drugim mjestima i plod je ranije promijenio boju. Preuranjena prerada, za rezultat, osim manje količine ulja koje ima više polifenola u odnosu na zrelije, ali opet, imaju više gorčine, i nezavršene hemijske procese (transformacija šećera) pa ulje nije zaokruženo.

To podupire tvrdnju da maslinarska proizvodnja, osim od meteoroloških prilika i primjene agrotehnike i pomotehnike zavisi i od uslova na mikrolokalitetu.

Međutim, mi smo obavještavali naše članove, ali i širu javnost o situaciji na terenu tokom svih ljetnjih mjeseci, o izostanku pojave muve (bilo je, ulovljenih jedinki, ali ne u značajnom broju)  i ukazivali da će ove godine, zbog nepovoljnih uslova za razvoj štetočina, naši maslinjaci možda biti pošteđeni pohare. 

Naravno, uvijek savjetujemo:maslinu treba brati u vrijeme optimalne zrelosti kada je ulje najboljeg kvaliteta i kada ga možemo dobiti najviše, a to svakako ne znači, zelena (potpuno nezrela), već u fazi kada ona počinje da mijenja boju ili, najčešće, kao što govori iskustvo hrvatskih maslinara, kada je 1/3 zelena, 1/3 šarena i 1/3 u boji sorte (tamno zelena, žuta, crna, ljubičasta).

Najveći broj njih, maslinu počinje brat na Mrtvi dan, a to je oko 3.novembra.

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo