OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Kada početi sa berbom masline


01.10.2015.Maslina u oktobru

Iako su na pojedinim maslinjacima plodovi masline uveliko promijenili boju, od šarenih do tamnih u boji sorte, ni rod ni zrelost nisu ujednačeni ni na samom stablu, a kamoli na čitavom području.

Brati ili čekati? 

Mlinovi u Boki...


Obišli smo neke maslinjake u Boki i razgovarali sa maslinarima od Luštice i Savine u opštini Herceg Novi i Špulja  prema granici sa Hrvatskom, preko Morinja i Risna, do Radovića (Tivat), Kavča i Gornjeg Grblja i Zagore u opštini Kotor do granice sa opštinom Budva.

Najprije na Savini (tamo je najprije i cvjetala), desetak dana kasnije i u drugim krajevima Boke, a najkasnije na višim nadmorskim visinama i u zasadima Žutice, plodovi su naglo počeli mijenjati boju.

Od zelenih, preko šarenih, do tamnih, u boji sorte. Svako bi pomislio da je vrijeme berbi. Ali, da li je stvarno tako ili je zbog velikih uša i ekstremno visokih temperatura, uz pomoć ovih kiša, došlo do značajne promjene u izgledu ploda, koji može zavarati nestrpljivog berača.

Da li je završeno ,,nakupljanje'' ulja i da li je ono takvog kvaliteta da opravdava raniju berbu. Stiskanjem ploda između dva prsta, može se vidjeti više vode nego ulja, a kod većine uzoraka, koštica se ne odvaja lako od mesa ploda.

Ranijom (ALI NE PREURANJENOM) berbom, postižemo više ciljeva:

1.Beremo zdrav plod što je uslov za najbolji kvalitet

2.Izbjegavamo napad treće generacije maslinine muve (ova godina nije bila povoljna za razvoj ove štetočine)

3.Koristimo lijepo vrijeme i povećavamo efikasnost u radu

4.Obezbjeđujemo biljci dovoljno dug period za mirovanje i obnovu energije za naredni biološki ciklus (ona ranije i obilnije cvjeta na redne godine)

Ali:Dobijamo male količine ulja koje se teže odvaja i obiluje polifenolima ali i vodom koja kasnije utiče na kvalitet ulja. 

Zato treba pratiti stanje u maslinjacima, redovno, svakog dana, ako se uoči bilo kakva negativna pojava (opadnje ploda, štetočine...) reagovati odmah.

Berbu i preradu izvršiti u jednom danu i ne odmah nakon kiša.

Provjeriti kvalitet u laboratoriji u Baru i Institutu za javno zdravlje.

Nakon mjesec dana čuvanja u prohromskim sudovima radi taloženja, flaširati u tamne boce, zatvoriti i čuvati u tamnoj, suvoj prostoriji, na temperaturi od oko 18-20

Na imanju Justa Rugela, jedinog (za sada) Slovenca-člana Društva koji ulaže mnogo rada i sredstava u održavanje maslinjaka u Radovićima može se primijetiti razlika kako u rodnosti stabala, tako i pojedinih djelova jednog istog stabla, što je pojava gotovo u svim maslinjacima u Boki, pa se ne može sa sigurnošću procijeniti količina ovogodišnjeg roda.

Just Rugel, u svom maslinjaku u Radovićima Maslina, puna sa južne strane

Na drugom kraju Boke, u maslinjaku u Zagori, neće biti berbe. Ploda gotovo da nema.

Jedno je sigurno, svaki maslinjak je svijet za sebe, a svaki maslinar mora biti dobar gospodar i sam procijeniti (ili koristiti formulu za izračunavanje indeksa zrelosti).

Budući da smo u Društvu pristupali berbi u različito vrijeme,govori da je najbolje brati maslinu kada se od nje može dobiti najviše ulja, najboljeg kvaliteta. To svakako nije preuranjena berba, ali nikako ni kasna.

U periodu između sredine oktobra i sredine novembra, možemo očekivati maksimalan kvalitet maslinovog ulja u pristojnim količinama. Naravno, pod uslovom da su svi drugi faktori ispunjeni.

Mlinovi u Boki: 

1. Čelanović - Kavču (Kotor)-Petar Čelanović..................... 067 340 022

2. Moric - Luštica (Herceg Novi)-Ilija Moric.........................067 603 535

3. MDBoka-radanovići (Kotor)- Novak Đukić.......................067 368 825

4. Kameni mlin Pelinovo (Kotor)-Jovan Pavleža...................069 061 190

5. Novi kameni mlin Pelinovo (Kotor)-Rajko Spasojević.........068 866 182

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo