OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Predavanja u Privrednoj komori


06 -10 jula 2015.

U organizaciji Privredne komore, I Ciklus predavanja: “ EU Politika i fondovi-dobra mogućnost za jačanje konkurentnosti, prenosa znanja inovacija u proizvodnji hrane u Crnoj Gori”, predavač: dr Milan Marković

U petak, 10. jula, II Ciklus predavanja: iz oblasti mljekarstva (dr Slavko Mirecki) i maslinarstva (dr Biljana Lazović).

Početak u 9 sati. Ulaz slobodan!


Privredna komora Crne Gore, u okviru IPA Adriatic projekta ''Promocija inovacija za dobrobit jadranske regije'' –WELLFOOD u periodu od 06.-10. jula 2015. godine organizuje dva ciklusa obuka na sledeće teme:

 

1.    I CIKLUS(06.jul-08.jul): EU politika i fondovi Europske unije – dobra mogućnost za jačanje konkurentnosti,prenos znanja i inovacija u proizvodnji hrane u Crnoj Gori, predavač: dr Milan Marković, Biotehnički fakultet

2.    II CIKLUS(08.jul-10.jul): Crnogorski proizvodi iz sektora mljekarstva i maslinarstva - unapređivanje kvaliteta i marketinga proizvoda,predavači: dr Slavko Mirecki i dr Biljana Lazović, Biotehnički fakultet

 

Obuke će se održati u Privrednoj komori, ul. Novaka Miloševa br 29/II, Podgorica.

Privredna komora Crne Gore je u prethodnom periodu veliki dio svojih aktivnosti usmjerila na jačanje konkurentnosti domaćih proizvoda  kao i njihovog uspješnijeg pozicioniranja na tržištu i povoljnijeg bilansa u robnim tokovima u inostranstvu. Posljednjih godina u sektoru mljekarstva i maslinarstva ostvareni su značajni rezultati.. Imajući to u vidu proizvodi mljekarske industrije i maslinarstva uključeni su  u projekat WELLFOOD. Takođe, na putu ka članstvu u EU  prepoznata  je potreba edukacije i obuke poljoprivrednih proizvođača kako bi  se  pripremili za usvajanje i primjenu visokih standarda u proizvodnji i kako bi što više saznali o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU u cilju što boljeg korištenja evropskih fondova za razvoj sopstvene proizvodnje

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo