OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Izvještaj sa Skupštine


06.06.2015.Radno predsjedništvo: Obrad Mandić, predsjednik (u sredini), Ilija Moric i Vesna Đukić

Održana je,  jedanaesta po redu, Godišnja skupština Maslinarskog društva Boka. Predsjedavao Obrad Mandić, predsjednik Društva. Usvojeni: Izvještaj o radu za 2014. i Plan rada za 2015.godinu, Finansijski izvještaj za 2014. i plan za 2015.

Detaljnije: 


Obrad Mandić, predsjednik predlaže Radno predsjedništvo i Dnevni red Članovi Društva i predstavnici medija (koji su došli na vrijeme) pred početak skupštine

U prisustvu tridesetak članova Društva i predstavnika medija, Skupštinu je otvorio i vodio Obrad Mandić, predsjenik Društva

Nakon pozdravnog govora predložio je Radno predsjedništvo i Dnevni red, koji su jednoglasno usvojeni, nakon čega se pristupilo razmatranju i usvajanju pojedinačnih tačaka Dnevnog reda.

1. Izvještaj o radu (narativni) za 2014.godinu- podnijela Vesna Đukić, izvršni direktor - Jednoglasno usvojen

2. Plan rada za 2015. godinu- Ilija Moric - jednoglasno usvojen

3. Finansijski izvještaj za 2014.godinu i plan za 2015. - Vesna Đukić - Jednoglasno usvojen

Pod tačkom Razno, razgovaralo se o problemima i zaštiti masline od bolesti i štetočina. 

Ivica Božinović:

1-Zašto u Izvještaju o radu nema predloga i plana za zaštitu od bolesti, naročito paunovog oka i štetočina (ne samo muve, već i svrdlaša)

Odgovor: Izvještaj o radu je informacija o sprovedenim aktivnostima i rezultatima rada Društva. Savjetovanje maslinara o potrebi i načinu zaštite, đubrenja, rezidbe i primjeni ostalih agrotehničkih i pomotehnićkih mjera bu proizvodnji masline, zadatak je Savjetodavne službe.Na sajtu udruženja, redovno izvještavamo o stanju u maslinjacima, pregledom na terenu i na osnovu informacija dobijenih od maslinara, predlažemo primijenu mjera i obavještavamo koja se sredstva mogu naći u našim poljoprivrednim apotekama.

Redovni izlasci na teren iziskuju dodatna sredstva i angažovanje ljudi.

Članovi Društva i ostali zainteresovani maslinari mogu i sami davati svoje komentare i iznositiiskustva, koja ćemo objaviti na našem sajtu. Do sada je jedino Said Seferović iz Bara, poslao svoj tekst,koji je objavljen.

2-Dinamika i redovnost kofinansiranja profesionalnog rada Društva

Odgovor: sve Opštine, u skladu sa svojim mogućnostima, učestvuju u sufinansiranju planiranih aktivnosti Društva i profesionalnog rada. Sa Opštinom Herceg Novi usaglašeni su stavovi i otklonjene nedoumice u vezi sa namjenom i usmjeravanjem prenijetih sredstava.

Dr.Ivan Ilić:

1-Maslinarima koji nemaju mnogo iskustva i imaju probleme u svojim zasadima, posebno mješovitim (razne sorte, različita starost, nejednako kondiciono stanje stabala...) potrebna je podrška stručnjaka, možda i tima koje bi unutar Društva pružalo usluge rezidbe, zaštite...

Odgovor: Društvo je ranije imalo formiran tim od nekoliko članova koji su mogli odgovoriti zahtjevima masčlinara, ali je kao i uvijek, problem bio finansiranje i organizacija. Nije nemoguće, ali zahtijeva dodatna sredstva i napore.

2-Rasadnik za proizvodnju isključivo domaćih sorti, koje su po njegovom mišljenju i iskustvu otpornije na bolesti i prilagođene našim uslovima

Odgovor:Društvo je 2009 započelo projekat Rasadnik za proizvodnju i naučno praćenje osobina domaćih sorti masline, ali je zbog nedostatka sredstava i nerazumijevanja od strane nadležnih službi, zastalo i ostalo u početnoj fazi.

Opština Tivat  ima u planu (Strategija razvoja sela na području Opštine Tivat) i takav projekt kroz koji će se obezbijediti kvalitetan sadni materijal, popularizacija (zaštita) domaćih sorti i sigurno, direktno uticati na uvećanje ukupnog broja stabala masline u Boki

Pod tačkom razno, razgovaralo se i o nabavci sadnica, materijala i opreme za maslinarstvo

Nakon sat ipo, Skupština je završena.

Zaključak:

-Društvo se morati više angažovati da obezbijedi redovne informacije i savjete maslinarima za redovne poslove u proizvodnji, održavanju i zaštiti masline.

-Pojačati saradnju sa Savjetodavnom službom i zahtijevati da redovno izvještavaju o stanju na terenu i preporukama za mjere.

-Formirati grupu koja je osposobljena za pružanje usluga (rezidba, zaštita...)

-Uputiti zahtjeve Ministarstvu i Opštinama za podršku ovoj aktivnosti 

Po završetku radnog dijela Skupštine, u holu Opštine, okupljeni su nastavili razgovor uz prigodno posluženje koje su pripremile vrijedne članice Društva: Štefica Seratlić, Zorica Moric, Biljana Matijević, Dobrila Novaković, Ljiljana Đukić i druge, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na uloženom trudu.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo