OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Godišnja Skupština MDBoka


Subota, 06.06.2015.godine u 10 sati

U Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, održaće se jedanaesta po redu, Godišnja skupština Maslinarskog društva Boka-Boka Kotorska. Pozivamo sve članove i ostale zainteresovane građane da prisustvuju.

Ulaz slobodan.


Jedanaesta Skupština DRuštva, održava se svake godine, u Tivtu u zgradi Opštine, Trg Magnolije br.1, prema odluci Upravnog odbora, 

Početak radnog dijela predviđen je za 10 sati, kada će Radno predsjedništvo podnijeti Skupštini na usvajanje , izvještaje o radu i finansijskom poslovanju u prethodnoj godini, kao i planove za ovu godinu.

Svi članovi i ostali građani mogu učestvovati u radu Skupštine. 

Nakon radnog dijela, nastavićemo sa druženjem u holu Opštine.

Dobrodošli!

   

 Godišnja skupština MASLINARSKOG DRUŠTVA ,,BOKA’’   

 Subota, 06. jun 2015, u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u 10.00 sati

PROGRAM:

10.00   

Otvaranje - Pozdravni govor Obrada Mandića, predsjednika Društva

-Predlog Radnog predsjedništva

-Predlog Dnevnog reda                         

10.15 –11.15   

Razmatranje i usvajanje tačaka Dnevnog reda:

1. Izvještaj o radu za 2014.- Vesna Đukić, izvršni direktor

3. Plan rada za 2015. godinu- Ilija Moric, član UO

4. Finansijski izvještaj za 2014. i plan za 2015.- Biljana Matijević /Krsto Bošković, članovi UO

5. Razno

11.15-11.30      

Usvajanje zaključaka i zatvaranje Skupštine

Koktel  

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo