OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Sjednica Upravnog odbora Društva


02.06.2015.

Zakazana Sjednica Upravnog odbora u Hotelu Palma, u Tivtu, s početkom u 19 sati.

Zapisnik sa sjednice...


Tivat02.06.2015. 


Br: 2-06/2015

 Na osnovu Člana 22 Statuta Maslinarskog društva ,,Boka’’- Boka Kotorska, sazivam

                                    SJEDNICU  UPRAVNOG  ODBORA

drugu po redu u 2015.godini, koja će se održati u utorak, 02. juna u Tivtu, u Hotelu Palma, s početkom u 19 sati i predlažem slijedeći 

 DNEVNI RED:

     1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice U.O.

     2. Skupština Maslinarskog društva Boka

-         Predlog Dnevnog  reda

-         Datum

-         Zaduženja

-         Pozivnice

      3. Razno                                                                                                           

Poziv upućen e-mailom, lično i putem telefona, članovima Uprave:

 1.      Krsto Bošković, potpredsjednik, opština Tivat
 2.      Novak Đukić, potpredsjednik, opština Kotor
 3.      Duško Mikijeljević, član, opština Tivat
 4.      Biljana Matijević, članica, opština Tivat
 5.      Branislav Čeprnjić, član, opština Herceg Novi
 6.      Ilija Moric, član, opština Herceg Novi
 7.      Ivo Popović, član, opština Kotor
 8.      Čedo Nogo, član, opština Kotor

 

 Obrad Mandić, predsjednik

Zahvaljujemo rukovodstvu Hotela Palma koje nam ustupa prostor za sastanke i druge skupove, bez nadoknade (autor) 


                                                                                           

Br:2-06/2015

ZAPISNIK SA DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

U 19 sati i 15 minuta, u prisustvu osmoro od devetoro članova, predsjednik je konstatovao kvorum i otvorio sjednicu.

Prihvaćen je njegov predlog za Dnevni red: 

 1. 1.     Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
 2. 2.     Skupština Društva:

-         Raspored

-         Datum

-         Dnevni red

-         Zaduženja

 1. 3.     Razno

 1.tačka –usvojen je Zapisnik sa prethodne sjednice, ranije upućen članovima UO na razmatranje i blagovremeno dostavljanje mišljenja.

Ukoliko ne bude predloga za izmjene i dopune  zapisnika, prema Odluci UO isti će se smatrati usvojenim.

Usvojeni su prijedlozi:

-  da se Skupština i ove godine obilježi skromno i po već ustaljenom rasporedu i  da   mjesto održavanja bude Multimedijalna Sala Opštine Tivat (ukoliko bude slobodna).

-  utvrđeni su datum i vrijeme održavanja: 06.06.2015. godine u 10 sati.

-  da se izlaganje vrši po ustaljenom redu, bez nepotrebnog oduzimanja vremena

 Usvojen je predlog predsjednika Mandića za Dnevni red Skupštine i izlagače po tačkama:

 1. 1.     Izvještaj o radu za 2014- Vesna Đukić
 2. 2.     Plan rada za 2015-Ilija Moric
 3. 3.     Finansijski izvještaj- Biljana Matijević (Krsto Bošković)
 4. 4.     Finansijski plan za 2015
 5. 5.     Razno

-  Radno predsjedništvo - tri člana UO i izvršni direktor

-  izlaganja govornika da budu sažeta kako se ne bi opteretila pažnja slušalaca

-  Ilija Moric će pripremiti Predlog plana rada za 2015.godinu i usaglasiti sa predsjednikom, prije štampanja materijala za Skupštinu

 Usvojen predlog Novaka Đukića da svaki član Uprave, angažuje barem po  četvoro ljudi kako bi Skupština mogla biti održana.

 Usvojeni  predlozi Biljane Matijević:

- da se finansijski izvještaj koncipira i predstavi podrobnije, sa više podataka o uspješnosti, a  ne samo kao do sada,  samo pobrojane stavke prihoda i rashoda.

- da se kao izuzetan primjer podizanja maslinjaka predstavi sadnja 100 korjena višestoljetnih maslina preseljenih sa lokacije Klačina na lokaciju oko crkava u Đuraševićima i Radovićima

 -  Zaduženja:

Posluženje nakon radnog dijela Skupštine, koje bi trebalo da se održi u holu Opštine, organizovaćemo skromno ali u skladu sa našim duhom (druženje, razmjena iskustava informacija...)

 Vesna Đukić će:

-uputiti Zahtjev opštini za ustupanje Multimedijalne sale za održavanje Skupštine;

-obavijestiti starije članove putem telefona

-odštampati plakate u formatu A4 i poslati članovima UO da ih postave na mjesta za obavještavanje;

-uputiti poziv svim članovima, Opštinama, Ministarstvu poljoprivrede, novinarima, elektronskom poštom, telefonom...

-organizovati žene iz Pelinova da pomognu u pripremi posluženja

 

- Duško Mikijeljević, Novak Đukić i Ivo Popović, zaduženi su za nabavku pića

- Žene (Štefica, Vesna Biljana, Dobrila...) će, kao i prošle godine, pripremiti posluženje


3.Pod tačkom razno predloženo je da se organizuje posjeta novom zasadu masline u Đuraševićima, što će biti dogovoreno.

Da se organizuje odlazak na mjesto pogibije Bora Vukšića

Razgovaralo se o stanju maslina, o prognozama za rod, zaštiti, radovima...

Zaključak:

usvojeni svi predlozi; utvrđen Plan rada i Dnevni red Skupštine; utvrđeni termin i mjesto održavanja;  izvršena podjela zaduženja;

 

 

                                                                                  Zapisnik vodila Vesna Đukić. i.d.web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo