OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Obustavljena akcija nabavke mašina


21.04.2015.Motorna pila marke Stihl

Nije postignut dogovor sa firmom Stihl za kupovinu mašina za održavanje maslinjaka, po povoljnijim uslovima za članove MDBoka. Članovi Društva mogu sami izvršiti kupovinu pomenutih mašina, po jednakim uslovima za sva fizička lica.


Zbog nenaplaćenih dugovanja od jednog broja neodgovornih članova Društva koji nisu isplatili mašine u ranijim ciklusima nabavke. kojih

Da podsjetimo čitaoce ovih redova, Društvo je od 2005 godine kupovalo mašine iz dogovorenog programa za maslinarstvo, u dva ciklusa godišnje, u proljeće i u jesen.

Iz osnovnog fonda, dobijenogna Konkursu kod IRD (današnji UNDP) upravo za tu namjenu, Društvo je kupilo i distribuiralo više od 570 jedinica svojim članovima, po više nego povoljnim uslovima: 20-27% niža cijena i otplata na 10 rata bez kamate.

Društvo nema fond za popunjavanje gubitaka zbog odbijanja jednog broja članova da plate mašine, kao ni da svojim sredstvima garantuje naplatu prodavca od krajnjeg korisnika.

Cilj Društva je da što većem broju svojih članova obezbijedi najpovoljnije uslove za kupovinu potrebnih mašina najboljeg kvaliteta, ali ono nikako ne može preuzeti ulogu posrednika i garantcije za ugovorene obaveze članova, prema prodavcu.

Zbog nenaplaćenih dugovanja u iznosu od blizu 2000€, od nesavjesnih članova Društva koji ni do danas nisu izmirili svoja dugovanja, na štetu i uz izvinjenje svima koji su svoje obaveze uredno ispunili, Upravni odbor Društva, donio je Odluku o obustavi robnog kreditiranja svojih članova.

Napori da se sa distributerom pomenute firme Stihl, sa kojom uspješno sarađujemo više od deset godina, dogovori saradnja i obezbijede povoljni uslovi plaćanja za MDBoka, nisu urodli plodom te je Društvo odustalo od ove akcije.

Jedan od ponuđača, zastupnik Campagnolinih proizvoda,dostavio je ponudu za mašine italijanskog proizvođača EFCO (sa Hondinim motorima) koja, zbog velikog interesovanja korisnika za proizvode marke Stihl, nije prihvaćena.

O daljim odlukama U.O. Društva i eventualnom pokušaju da se pronađe najprihvatljivije rješenje, možda i usmjerenje ka drugom brendu, javnost će biti obaviještena

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo