OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Prijavljivanje za mašine i sadnice


13.2015.

Uz najljepše želje svima koji proslavljaju pravoslavnu Novu godinu, poziv maslinarima da se upišu u spiskove za mašine i sadnice. Upis u spisak nije obavezujući, već služi kao polazna informacija o potrebama i zainteresovanosti maslinara za ove artikle kao i osnova z apostizanje boljih uslova plaćanja.

Društvo će, kao i svake godine, izvršiti nabavku kosilica FS350, pila MS180, sadnica sorti Žutica i Dubrovačka bjelica.

Da bismo ostvarili bolje uslove plaćanja, potrebno je da naručimo određeni broj jedinica. Stoga ova anketa služi toj svrsi, a tek po utvrđivanju konačne cijene, oni maslinari koji prihvate ponuđene uslove i potvrde svoj zahtjev, smatraće se obaveznim da preuzmu nabavljenu opremu.

Na osnovu našeg iskustva i dugogodišnje uspješne saradnje sa dobavljačima, očekujemo povoljne cijene.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo