Maslina u septembru


12.09.2014.Maslina u septembru

Prva polovina septembra vrijeme kada beremo maslinu za konzerviranje. Međutim, nema toga što nije pohodilo naše maslinjake: oluje, kiše, grad, svrdlaš a evo i muva.

Na pojedinim mjestima plod se još drži ali znaci napada štetočina, oštećenja od grada i jakog vjetra navode na zaključak da će se, uskoro, više ploda naći na zemlji, nego na drvetu.

Berba? Samo simbolično.


Masline mijenjaju boju Maslina 

Pitamo se otkud svi ovi nametnici na našim maslinama, posebno tamo gdje ih do sada uopšte nije bilo. u područjima na višim nadmorskim visinama više izloženim vjetru i suncu. U ovim djelovima Boke, svrdlaš je tek prošle godine poharao maslinjake na najvišim lokacijama. Čađavica i paunovo oko, izraženiji u nižim predjelima gdje se zadržava više vlage, sada se redovno javljaju i u ovim maslinjacima.

Tu su i posljedice napada moljca, pa svrdlaša a sada imuve. Pad temperature i visoka vlažnost neuobičajena za ovo doba godine, odlični su uslovi za razvoj i bolesti i štetočina. Posljednjih godina i skakavci haraju našim maslinjacima, uništavajući i listove i plodove.

Znali smo, već sredinom juna, da je oprašivanje bilo slabo, kao i to da će malo plodova  preživjeti napad rinhitesa. Osim toga, u ljetnjem periodu, gradom oštećene grančice i plodovi koje je malo koji maslinar uredno odstranio, jer je bilo i nemoguće između toliko kišnih i olujnih dana izvesti bilo kakvu operaciju u maslinjacima, pa su se stvorili idealni uslovi za razvoj bolesti i prenos zaraze.

Posebno ružnu sliku ostavljaju masline na lokalitetu Mlinište, starosti oko petnaesetak godinana, na koje je, sa starijeg zasada Leccino u blizini, prenijeta zaraza (bakterija Pseudomonas) koja izaziva rak masline. 

To je ono što smo više puta naglašavali maslinarima, a važeći Zakon o maslinarstvu propisuje obavezu svakog maslinara da zaštiti od bolesti i štetočina svoj zasad.

U ovom slučaju, savjetovali smo naše maslinare da odmah reaguju, dok je zaraza slaba. Oboljelo tkivo (na početku u vidu izraslina narandžastozelene boje a kasnije krupnije i tamno braon) lako se mogu ukloniti ručno, grane odrezati i obavezno spaliti, a stablo zaštititi sredstvom na bazi bakra. Kasnije, kada je zaraza raširena a oboljelo tkivo veće i teže ga je ukloniti, malo se što možre učiniti, osim rezati, spaljivati, tertirati. Rezultat ove bolesti je ulje gorkog ukusa i neprijatnog mirisa.

Alat koji koristimo u ovoj operaciji moramo obavezno sterilisati prije prelaska na druga stabla. Budući da se bakterija prenosi i vjetrom, trebalo bi da ozbiljnije pristupimo ovom problemu. 


web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo