OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Nacionalno udruženje maslinara Crne Gore?


05.09.2014.

Inicijativni sastanak predstavnika svih udruženja maslinara u Crnoj Gori: Bar, Budva, Boka i dva (od ukupno četiri) udruženja iz Ulcinja, održan je u prostoriji Udruženja maslinara Bara u Starom Baru.

Koji su razlozi za osnivanje ovog ''krovnog'' udruženja? Što će se time promijeniti u odnosu Ministarstva poljoprivrede prema postojećim udruženjima? Hoće li to zaista doprinijeti unaprijeđenju cjelokupnog maslinarstva?


Sastanku koji je organizovalo Društvo malinara Bar, prisustvovali su predstavnici gotovo svih udruženja maslinara: iz Bara, Budve, Boke i dva od četiri udruženja iz Ulcinja. 

Na sastanku kojim je predsedavao Dado Martinović, predsjednik Društva maslinara Bar, razgovaralo se o dvije teme:

1. Inicijativa za osnivanje Nacionalnog udruženja maslinara Crne Gore

2. Zajednički predlog za izmjene i dopune Zakona o maslinarstvu

Sado Peričić, sekretar udruženja Barskih maslinara, iznio je stavove Barana po tom pitanju, naglasivši da inicijativu pokreće Društvo maslinara Bar, na predlog ministra Ivanovića, te da bi to bio logičan nastavak saradnje svih udruženja.

Njegov predlog da se odmah odredi sjedište buduće organizacije kao i članovi Upravnog odbora nije prihvaćen, budući da su maslinari iz Boke smatrali ovaj sastanak informativnim i postupajući u skladu sa Statutom MDBoka, tražili da se ostavi vremenski rok za razmatranje predloga i usaglašavanje stavova članova Upravnog odbora.

Prihvaćen je tehnički predlog Džaudeta Cakulija da se najpre oformi radna grupa koja će izradiiti normativna akta koja će biti upućena na razmatranje Upravnim odborima svih udruženja.

   

Zoran Miković, predsjednik Udruženja maslinara Budve, iznio je stavove svoje organizacije i predloge za način organizovanja.

Novak Đukić, potpredsjednik MDBoka, postavio je pitanje ''zašto se upravo sada i u ovako kratkom roku predlaže osnivanje jedne glomazne organizacije za koju treba plaćati administraciju, troškove organizovanja i članarinu, a koja neće doneti, bar ne u periodu od najmanje pet godina, nikakve zančajne promjene u odnosu sa Ministarsvom poljoprivrede a posebno ne među udruženjima maslinara koja su i do sada dobro sarađivala. 

Dado Martinović i Suljo Mustafić odgovorili su da bi to olakšalo komunikaciju Ministarstva poljoprivrede sa udruženjima, te omogućilo bolji pristup sredstvima iz državnog budžeta.

''Logično je da pčelari imaju Nacionalno udruženje jer gotovo svaka opština u Crnoj Gori ima svoje lokalno udruženje, dok sva udruženja maslinara, njih sedam ( četiri iz Ulcinja!!!) i inače dobro sarađuju a što se komunikacije sa Mininstarstvom poljoprivrede tiče, uvijek se odazivaju pozivu na sastanke, što znači da bi isti ljudi, kao i do sada, predstavljali udruženja u komunikaciji sa resornim ministarstvom i drugim institucijama, dodao je Đukić.

Maslinarsko društvo Boka je po svojoj organizaciji Regionalno od samog osnivanja od kada i datiraju više puta upućeni pozivi svim udruženjima maslinara u Crnoj Gori da se organizuju u zajedničko udruženje.Umjesto toga, prije nekoliko godina, zvanično smo izabrali Dada Martinovića da predstavlja sva udruženja maslinara u Ministarstvu poljoprivrede.

Džaudet Cakuli je govorio o Evropskim fondovima za regionalni razvoj koji će nam, po ulasku u EU biti dostupni samo kao velikoj regionalnoj organizaciji

Svako udruženje, zadržalo bi svoj integritet i kao što je i do sada bila praksa sa MDBoka, učestvovalo na lokalnim, državnim i međunarodnim konkursima za finansiranje projekata NVO. Što bi se tu promjenilo?

Sa istom nedoumicom za riječ se javio i predstavnik udruženja Valdanos, Fatmir Sadiku, smatrajući da se, iako ideja postoji već više godina, na kraju ipak prebrzo ušlo u njenu realizaciju. 

Dado Martinović govori o značaju zajedničke organizacije kao kritične mase u izražavanju stavova i zahtjeva prema zvaničnim institucijama.

Maslinari Boke ostaju pri stavu da je osnivanje nove organizacije opravdano samo ako ima jasne ciljeve koji će biti podređeni opštem dobru a ne samo radi zadovoljavanja forme i zahtjeva EU. 

Usvojen je predlog Dada Martinovića da se za članove Radne grupe za izradu normativnih akata imenuju:

1. Džaudet Cakuli, Ulcinj

2. Vesna Đukić, Boka

2. Ćazim Alković, Bar

3. Omer Dragovoja, Ulcinj

Na sastanku se razgovaralo i o manjkavositma predloženog Zakona o maslinarstvu, kao i o mogućnosti da se uputi predlog za izmjene i dopune istog, budući da je ovaj vraćen na doradu.

Imenovani su članovi Radne grupe za pripremu zajedničkog predloga.

Za koordinatora radne grupe imenovana je Vesna Đukić

Članovi: Zoran Miković (Budva), Fatmir Sadiku (Ulcinj), Džaudet Ckuli (Ulcinj)...

Zaključci:

1. Prihvaćena je, u načelu, inicijativa za osnivanje Nacionalnog udruženja maslinara Crne Gore

2. Radne grupe sastajaće se u Baru i o svom radu izvjestiće predstavnike svih udruženja do 6.oktobra

2. Zajednički stav prema Predlogu Zakona o maslinarstvu donijeće se do 20 oktobra

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo