OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Maslina u avgustu


25.08.2014. Maslina u avgustu

Kakvo je stanje u našim maslinjacima; hoće li, uopšte, biti prerade i kakav je kvalitet ploda? Obilaskom nekih od lokaliteta određenih za praćenje stanja u maslinjacima zaključili smo da je ovo još jedna loša godina za maslinare.


Na samo tri, od uobićajenih sedam lokaliteta u Boki, određenih za praćenje stanja u maslinjacima i pojavu i razvoj populacije štetočina izvršeni su pregledi u nekoliko navrata. U ovom trenutku ne možemo čak ni procijeniti koliko će se masline ubrati ove sezone, naročito ako se uzme u obzir da do početka berbe imamo još najmanje jedan cijeli mjesec.

Prema našem iskustvu, ni prerana berba (prije druge polovine oktobra) nije garancija kvaliteta, a posebno ne količine dobijenog ulja. Zbog činjenice da na većini stabala uopšte nema roda, a da na pojedinim mjestima, slobodno možemo reći u djelovima zasada, ima nešto roda, nije bilo potreba za detaljnim praćenjem pojave maslinine muve.

 

Budući da se zaštita već odavno ne vrši na opštem nivou (iz aviona...) to je odluka o sprovođenju zaštite u maslinjacima, isključivo ostavljena maslinarima iako, po važećem Zakonu o maslinarstvu iz 2003.godine, svako je u obavezi da zaštiti svoj posjed od napada muve, moljca i bolesti, kako bi se spriječila šteta i prenošenje istih na druge posede.

Većina naših maslinara, kao što smo ranije izvještavali, u tu svrhu koristi zelene, Ekotrap vrećice, na bazi deltametrina koje rade po principu privući i ubiti (atraktant + insekticid).

Prema podacima sa terena i iz razgovora sa maslinarima, zaključujemo da je ovo još jedna loša godina za maslinare.

Podmlađena maslina Zaražena grančica, ranije oštećena u naletu jakog grada i oluje.

Blaga zima, toplo proljeće, sa obilnim padavinama praćenim olujnim vjetrovima i gradom, dugotrajna visoka vlažnost u vrijeme cvjetanja, pa opet naizmjenično: oluje, kiše, grad, napad moljca, svrdlaša i sada muve (u manjem broju, tamo gdje ima nešto ploda), visoke temperature i obilne padavine, uz osobinu masline da neredovno rađa, učinili su da je rod i ove godine podbacio.Nedavno je grad, veličine jajeta ,,poharao'' Tivat i nanio mnogo štete zasadima ne samo masline već i vinove loze i drugih kultura.

Slušamo o problemima u Španiji i Italiji koje se suočavaju sa gubitkom ogromnog broja stabala usled suše i pojave do sada neprisutne (na prostoru Evrope) bakterije Xylella fastidiosa i zaključujemo da se klimatske promjene, brže nego što očekujemo, odražavaju na prirodu oko nas.

Ali, možda i nije sve u prirodi, možda je u pitanju i ,,zdrava konkurencija'' (primjedba autora)?

Moljac, pipa, skakavci i druge šteočine nemilosrdno napadaju i stare i mlade zasade, pa je neophodno više pažnje posvetiti praćenju promjena u maslinjacima od početka do kraja vegetacije i sa nadležnim službama utvrditi strategiju odbrane (prevencije) kako bi se ujednačila rodnost i kvalitet ploda.

Na pomenutim lokalitetima, u prošlonedjeljnom pregledu, maslinine muve ima na žutim pločama i to 2:1 za muške jedinke, dok je ulovljenih jedinki svrdlaša bilo jako malo.

Berba za konzerviranje tek što nije počela, pa je teško bilo što savjetovati maslinarima. Jedno je ipak jasno: oni koji su izvršili zaštitu hemijskim sredstvima, u više navrata, kako se preporučuje u kalendarima radova, sačuvali su (za sada) najveći dio ploda.

Oni koji su iz svojih maslinjaka izbacili ,,hemiju'', ubrzo će joj se izgleda, vratiti ili neće uopšte imati razloga za brigu.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo