OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Slow Food-Terra Madre Balkan


19.-22. junTerra Madre Balkan

Kinookus organizacija (jedan od partnera na projektu ESSEDRA) u okviru Slow Food događaja - Terra Madre Balkan u Dubrovniku, koji je okupio više od 150 delegata, organizovala Tržnicu na kojoj su svoje proizvode predstavili mali proizvođači iz Hrvatske i zemalja u okruženju. Učestvovali su i članovi MDBoka.

''Terra Madre mrežu 2004. godine osnovao je Slow Food, najveći svjetski pokret za očuvanje tradicijske poljoprivrede, vještina i znanja. Cilj mreže, koja ima svoje podmreže po cijelom svijetu, davanje je vidljivosti i glasa malim poljoprivrednicima, kao i pomoć u njihovom nastojanju da očuvaju svoje visokovrijedne načine proizvodnje i same proizvode.'' 

Ivo Kara Pešić, jedan od utemeljivača udruge Kinookus, uputio je poziv porodici Đukić za učešće na izložbi Terra Madre Balkan susreti.

Poziv je proslijeđen i ostalim članovima MDBoka, prvenstveno onima koji se bave preradom mesa i mlijeka, budući da tema izložbe nije bila maslinarstvo.

Na izložbi su se našli proizvodi proizvedeni od domaće sirovine na poljoprivrednom gazdinstvu Štefice Seratlić (sir, pršut, ulje); Danice Pima (likeri, rakija i vino) kao i med, maslinovo ulje i konzervirana maslina proizvođača Radman, Sklender i Đukić.

Terra Madre Balkan-Dubrovnik Terra Madre Balkan susreti  Tera Madre Balkan 

Terra Madre Balkan Terra Madre Balkan         

          

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo