OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Saradnja sa Oliveti d'Italia


02.05.2014.Predstavnici Olivetti D'Italia

Predstavnici Olveti d'Italia, sastali su se sa predsjednikom MDBoka Obradom Mandićem i Vesnom Đukić (izvršni direktor) u Herceg Novom. Cilj sastanka je dogovor za partnerstvo u izradi projekta sa kojim bi se apliciralo za sredstva EU.

Poziv predstavnika Oliveti d'Italia, MDBoka dočekalo je spremno, pa je na preliminarnom sastanku brzo prihvaćena već ranije pokrenuta ideja o saradnji na projektu od koga bi maslinari Boke imali najviše koristi.

Već naredne sedmice počeće se na izradi idejnog projekta i razmjeni predloga za aktivnosti. U svakom slučaju, imati jednu tako veliku i ozbiljnu organizaciju proizvođača masline iz Italije za partnera, predstavlja večliku šansu za nas maslinare iz Boke.

Da podsjetimo: od 2007.godine, od kada datira naša saradnja, ova organizacija, na inicijativu svog predsjednika, Nikola Ruđero, koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog udruženja maslinara Italije i jedan od sponzora održavanja regate Terra da Marre, svaku priliku u Herceg Novom iskoristi kako bi nam pomogla da proširimo svoja znanja iz oblasti maslinarstva.

Do sada smo imali zadovoljstvo da pratimo predavanja stručnjaka, Gennaro Napolittano, inžinjera poljoprivrede, Lucianna Ventola iz oblasti održavanja masline, a naročito korisno za nas, Tehnički kurs za prepoznavanje kvaliteta maslinovog ulja, koji je sa izuzetnim uspjehom vodio Nikola Perrucci, Capo panel (vođa pnela) jedan od trojice najboljih u svijetu, a narednih godina i Alfredo Marasciulo, takođe stručnjak za ocjenjivanje organoleptičkih osobina maslinovog ulja.

Oliveti d'Italia/MDBoka  Oliveti d'Italia/MDBoka 

Oliveti d'Italia/MDBoka  

Oliveti d'Italia/MDBoka Oliveti d'Italia/MDBoka   

Oliveti d'Italia/MDBoka oliveti d'Italia/MDBoka 

  

Oliveti/MDB 

Oliveti d'Italia Oliveti d'Italia/MDBoka   

Tim stručnjaka iz Italije, na čelu sa Dott.Gennaro Napolitano (agronom) i našim poljoprivrednim stručnjacima, Novakom Đukićem i Čedom Nogom, obišao je lokacije u opštini Kotor, na teritoriji Gornjeg i Donjeg Grblja (pisali smo u Biltenu) koje su bile u vlasništvu Opštine Kotor, a koje smo evidentirali kao moguće parcele za plantažnu sadnju masline i na osnovu pregleda situacije i izvršene Agrohemijske analize zemljišnih uzoraka (besplatno, u Italiji) uradili kratku studiju opravdanosti ovakve investicije.

Ovu studiju kao i tadašnju zainteresovanost za investiranje u plantažnu sadnju masline u Boki, naše Društvo predstavilo je zvaničnicima naše Opštine i Ministartsvu poljoprivrede, međutim sve je ostalo na nivou predloga, molbi i nade da će se najzad neko sjetiti da spoji lijepo s korisnim i pokrene maslinarstvo u Crnoj Gori.

 

Prim.autora: O tome se razgovaralo i pregovaralo, a da stvarno nije bilo iskrene želje od strane institucija da se ostvari predlagano privatno-javno partnerstvo i krene u ozbiljnu sadnju masline na teritoriji opštine Kotor, čime bi ona značajno uticala na povećanje ukupnog broja stabala masline i u Crnoj Gori.

Kako drugačije objasniti i odbijanje opštinske službe da Maslinarskom društvu Boka, izda privremenu dozvolu za postavljanje privremenog (montažnog) objekta, tj. staklenika za proizvodnju i naučno praćenje domaće sorte masline (Žutica), čijim radom bi  Društvo direktno uticalo na povećanje broja posađenih stabala u Boki, istovremeno štiteći i domaću sortu od sve izraženije sadnje stranih sorti. Dakle, ostvarilo cilj radi koga je i osnovano.

No, to nije sve, 2009. godine, usvojen je zakon po kome ,,zemljište u vlasništvu opština, koje nije urbanizovano, prelazi u vlasništvo države''. Naravno, naša Opština nije mogla da izradi dobar Urbanistički plan i usvoji ga prije ovakvog poteza vlade, već je to  učinila mnogo kasnije.

Međutim, pametna vlada, nije se dala zbuniti, krajem januara ove godine, sve je lijepo prevela i uknjižila na sebe. Sada je, od parcela idealnih za plantažnu sadnju masline u Gornjem Grblju (Prijeradi), Opštini Kotor ostala samo parcela na kojoj je bila deponija. 

Pitam se, da li  to samo tako izgleda da svi potezi relevantnih institucija, kada se radi o maslinarstvu u Boki, na kraju ne budu ništa drugo nego  opstrukcija svih pokušaja Društva maslinara da i inače nesređeno stanje u ovoj oblasti, makar malo urede i dođu do vidljivih rezultata.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo