SWG/FAO


29.04.2014.SWG/FAO Third National Workshop

Danas je u Podgorici, u City Hotelu, održana Treća Nacionalna radionica umrežavanja SWG /FAO u okviru projekta "Racionalizacija poljoprivrede i politike ruralnog razvoja zemalja jugoistočne Evrope za pridruživanje EU'

April 29th 2014 – Podgorica, Montenegro
Session 1- Izvještaj o napretku projekta
Irina Vukcevic (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore) koordinator projekta za Crnu Goru, otvorila je radionicu i predstavila učesnike:
Richard Eberlin, FAO Zakup zemljišta i ruralni razvoj, Project Backstopper
Irena Dzimrevska, SWG Secretariat, Operativni direktor, Regional Project Coordinator
Prof. Emil Erjavec, Univerzitet u Ljubljani, međunarodni ekspert, koordinator naućnih aktivnosti
Prof. Milan Marković,Biotehnički fakultet, Univerzitet u Podgorici 
Session 2- Agriculture i ruralni razvoj - stanje
Situacija i analiza trendova, poređenje sa regionom, gap analiza: Prof. Milan Markovic, Biotechnical Faculty, University of Podgorica, National Academic Expert, Montenegro
Session 3-Оквир politike razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, transferi budžeta  
(APM rezultati, situacija, trendovi, poređenje sa EU  (quantitative and qualitative) i gap analize: Prof. Milan Markovic, Biotechnical Faculty, University of Podgorica, National Academic Expert, Montenegro
Session 4- Diskusija iposebne preporuke za Akcioni plan razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja
Prof. Milan Markovic, Biotechnical Faculty, University of Podgorica, National Academic Expert, Montenegro
Ms. Irina Vukcevic, Ministry of Agriculture and Rural Development, Montenegro, Advisor, National Project Coordinator for Montenegro
Session 5 – CAP 2020 reforme – izmjene i uticaj na integraciju zemalja kandidata u procesu pristupanja. 
Prof. Emil Erjavec, University of Ljubljana, International Expert, and Coordinator of the scientific activities
Session 6 - Saradnja između politike i nauke kao podrška ocjenjivanju politika i programiranja  
Napredak u unapređenju saradnje između nauke i kreatora politike: FAO/SWG national coordinator
Presentation on the progress on networking and cooperation campaign and the formulation of the Communication Strategy
Irena Andreevska - SWG Secretariat, SWG PR Officer
Session 7- Definisanje sledjećih koraka
Diskusija, dogovor o narednim koracima i zatvaranje skupa
Očekivani doprinos učesnika:
1. Prezentacija stanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju Crne Gore (situacija i trend analize, poređenje sa EU (prvenstveno) i sa zemljam iz regiona, gap analize (Nacionalni istraživački tim) 
2. Prezentacija političkog okvira budžetskih plaćanja, APM resultati (Nacionalni tim naučnika i istraživača) 
3. Prezentacija posebnih preporuka za Akcioni plan razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja 
Zaključak: pravila EU moraju se poštovati, zakonske regulative usvajati. Ali svaka zemlja mora izvršiti analzu stanja i relno planirati razvoj prema svojim potrebama i mogućnostima (prof.Erjavec). Tačna procjena i pravilno planiranje, mogu nam obezbijediti bolji položaj u trenutku pregovora. Kako ćemo i čemu dati prioritet, kojoj metodologiji prilikom opredjeljivanja za neki od sistema mjera zavisi od toga što je za našu zemlju korisnije.
Prim.autora: Svi se slažu da EU kreira stroge zakone ali nije nemoguće, uz dobru odbranu stavova i potreba, obezbijediti neke, makar ograničene olakšice (prelazni period) za primjenu zakonskih regulativadok se pripremi teren i stvore uslovi za doslovnu primjenu zakona.
Moguće je, mada rijetko (ali uspjelo je) postići i neka izuzeća kada su u pitanju primjene strogih EU zakona u situacijama koje mogu dovesti do velikih ekonomskih gubitaka pa i do propadanja pojedinih privrednih grana (Hrvatska, Mađarska, Bugarska, Irska...).
Dakle, bez dobro osmišljene unutrašnje politike Agrara i opravdanih stavova u odbrani sopstvenih interesa, neće nam biti bolje ni u EU. Zemlje iz okruženja: Mađarska, Slovenija, Hrvatska i druge, pravile su greške, iz kojih sami možemo učiti.
SWG/FAO SWG/FAO, statistika SWG/FAO
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo