OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

CapinFood - inovacije u sektoru proizvodnje hrane

U cetvrtak, 24. aprilaNacionalna radionica za poboljšanje podsticajnog okruženja i javne svijesti o inovacijama u sektoru proizvodnje hrane

na Univerzitetu Donja Gorica odrzana Završna konferencija projekta CapinFood -  Poboljšanje podsticajnog okruženja i javne svijesti o inovacijama u sektoru hrane u Jugoistočnoj Evropi kroz transnacionalnu saradnju. Projekat je implementirao Sekretarijat za razvoj preduzetništva Glavnog grada Podgorice.

Cilj projekta je da doprinese informisanosti građana i potencijalnih investitora o trenutnom stanju u sektoru proizvodnje hrane, te stvaranju institucionalnih i ambijentalnih uslova za razvoj ovog sektora.

MDBoka je učestvovalo na više radionica čije su teme bile proizvodnja i bezbednost hrane i inovacije u sektoru proizvodnje hrane koje su održavane u Podgorici, kako na institucionalnom, tako i na nivou stejkholdera.

Dr. Marija Vugdelić, otvorila je skup i predstavila učesnike Nacionalne radionice o unapređenju inovacija, za stejkholdere u sektoru proizvodnje hrane. Mr.Darko Konjević, savjetnik ministra poljiprivrede, pozdravio je prisutne, pohvalio kreatore i implementatore ovog projekta i poželio svima još ovakvih uspjeha.

Dr.Vladimir Pavićević projekt menadžer ovog projekta, obratio se učesnicima Ncionalne radionice za stejkholdere, u sektoru proizvodnje hrane o unapredjenju inovacija,kojoj su prisustvovali predstavnici institucija, nauke, proizvođači i potencijalni investitori.

Nakon uvodnih riječi prisutne je sa predlogom Strategije za inovacije (publikovan u vidu brošure) upoznao mr.Miloš Šturanović, nakon čega je dr.Vladimir Pavićević predstavio rezultate projekta.

Prof.dr. Andraš Šebok, predstavnik Campden Bri (Britanski Univerzitet u Mađarskoj) kao i uvijek, održao je predavanje, veoma interesantno i korisno za sve strukture. Odgovorao je na mnoga pitanja. Prisutni su aktivno učestvovali u Panel diskusiji, koju možemo smatrati veoma uspješnom. Prof. Šebok, ponudio je saradnju pa i tehničku podršku našim projektima, ali je naglasio: ,,Samo udruženi, možete predstavljati odlučujući faktor i ostvarivati svoje ciljeve'' . 

O potencijalnoj Strategiji za inovacije u sektoru hrane u Crnoj Gori

mr Miloš Šturanović,

Konsultant

Predavanje o Strategiji za inovacije u sektoru hrane u Mađarskoj

dr Andraš Šebok, CEO, Campden Bri, Mađarska

Prezentacija rezultata Capinfood projekta

mr Vladimir Pavićević, Glavni grad - Podgorica

Projekt Menadžer

Zahvaljujemo dr.Pavićeviću na pozivima da učestvujemo u nizu veoma korisnih (potrebnih) radionica i predavanja, kao i na prilici da aktivno učestvujemo u diskusijama, iznesemo svoje stavove i predloge u oblasti koja nas veoma dotiče, a to je proizvodnja hrane na svim nivoima, od samog procesa do plasmana, a naročito u sektoru bezbjednosti i inovacija koje će obezbijediti dodatu vrijednost našem proizvodu i istovremeno zaštititi potrošača od zloupotreba i spriječiti neželjene situacije kao posljedice neznanja i neobaviještenosti, prije svega proizvođača u primarnoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji.

CapinFood: Završna konferencija na UDG CapinFood, Završna konferencija na UDG CapinFood: Završna konferencija na UDG

CapinFood:Završna konferencija na UDG CapinFood, Nacionalna radionica za inovacije u sektoru proizvodnje hrane CapinFood, Konferencija

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo