Okrugli sto u Opštini Bar


16.04.2014.   Ljilja Radunović, Ekocentar Delfin; Dragan Simović, potpredsjednik Opštine Bar; Alberto Camaratta, zamjenik šefa dDelegacije EU u CrnojGori                                                                                                                          

NVO Eko Centar DELFIN iz Kotora i RTVCG, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, realizuju projekat  "EU znači DA, vrijednosti, politike i standardi" kao podršku Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore u implementaciji Komunikacione strategije pripremljene od strane Vlade Crne Gore za period od 2010. do 2014. godine.

           

Razgovor sa EU timom na temu

‘’EU vrijednosti, politike i standardi – maslinarstvo i ruralni razvoj

Bar 16. April 2014

            NVO Eko Centar DELFIN iz Kotora i RTVCG, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, realizuju projekat  "EU znači DA, vrijednosti,politike i standardi" u podršci  Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore u implementaciji Komunikacione strategije pripremljene od strane Vlade Crne Gore za period od 2010. do 2014. godine.

           U okviru realizacije projekta, EU tim -  zamjenik šefa Delegacije EU u Crnoj Gori / šef sektora za politiku, evropske integracije i privredu, Alberto Kamarata sa saradnicima, predstavnici  Eko Centra DELFIN i RTVCG, posjetit će opštine Kotor, Herceg Novi, Tivat, Budvu, Bar i Ulcinj. 

Tokom navedenih posjeta,  EU tim će razgovarati sa različitim ciljnim grupama i razmijeniti mišljenja o potencijalima i mogućnostima primjene EU vrijednosti, politika i standarda. 

U Opštini Bar,učesnike je u ime domaćina pozdravio Dragan Simović, potpredsjednik Opštne.U svom obraćanju, on je iznio i neke podatke o raspoloživosti i iskorištenosti poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bar, rezultate rada najznačajnijih struktura povezanih sa turizmom i poljoprivreom i planove za dalji razvoj ove dvije, usko povezane privredne grane. 

Učešće u diskusiji uzeli su i predstavnici nauke, prof.dr.Ranko Popović, resornog ministarstva, Dubravka Radulović, savjetnica za maslinarstvo, predstavnici proizvođača, Vesna Đukić (Maslinarsko društvo Boka), Boško Nikaljević, predsjednik Udruženja vinara Crmnice, Vebija Abazović maslinar iz Bara i Branko Isidorović, predsjednik Udruženja pčelara Bara.

Ljilja Radunović, Milica Šljivančanin, Alberto Camaratta Učesnici

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo