OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Podrška Ministarstva poljoprivrede maslinarima


26.03.2014.

Objavljen Javni poziv Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, za podršku u primarnoj proizvodnji u maslinarstvu za:

  1. Kupovinu sadnog materijala za zasnivanje novih maslinjaka;
  2. Revitalizaciju postojećih maslinjaka;
  3. Kupovinu električnih tresača 

Detaljno uputstvo za aplikante naći ćete u objavljenom tekstu Poziva, na web stranici Ministarstva poljoprivrede

http://www.minpolj.gov.me/vijesti/136925/JAVNI-POZIV-za-dodjelu-podrske-Podizanje-novih-i-revitalizaciju-postojecih-maslinjaka-i-nabavku-opreme-za-savremenu-berbu-maslin.html

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, u skladu sa Agrobudžetom za 2014. godinu i budžetskom linijom 2.1.4 Podrška primarnoj proizvodnji u maslinarstvu, objavilo je juče, Javni poziv za dodjelu podrške za podizanje novih, revitalizaciju postojećih maslinjaka i nabavku opreme za savremenu berbu plodova masline za 2014. godinu.

Detaljno uputstvo za apliciranje sa definicijom korisnika, prihvatljivih investicija, dinamike i načina apliciranja i odobravanja zahtjeva, naći ćete i na web stranici      

http://www.minpolj.gov.me/vijesti/136925/JAVNI-POZIV-za-dodjelu-podrske-Podizanje-novih-i-revitalizaciju-postojecih-maslinjaka-i-nabavku-opreme-za-savremenu-berbu-maslin.html

Komentar autora: 

Nejasno je zbog čega je podrškom za nabavku opreme (mehanizacije) predviđena nabavka samo jedne mašine, tj. električnog tresača, potrebnog maslinarima koji očekuju rod, izostavljajući ostalu opremu i mehanizaciju, neophodnu kako maslinarima koji tek zasnivaju maslinjak (motokultivator, kosilica, pila, svrdlo...) tako i onima koji održavaju stare masline i imaju određenu proizvodnju (makaze, mreže, atomizeri, mašine za usitnjavanje grana...). 

Smatramo da su se članovi Radne grupe za izradu Nacrta/Predloga Agrobudžeta za 2014.godinu, morali rukovoditi potrebama svih maslinara.

Da li će Ministarstvo objavljivati pozive za svaku mašinu posebno, ne znamo, ali Društvo će opet uputiti predlog za mjere podrške obnovi i razvoju maslinarstva za 2015.godinu sa značajno širim sadržajem, posebno za ovu mjeru.

Sve informacije možete dobiti na telefon  067 201 732, Vesna Đukić 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo