OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Tivat- raspodjela besplatne opreme za maslinarstvo


25.02.2014.Sadnice iz Rasadnika Prud

U Srijedu (26.02.2014) u 16 sati, na platou ispred zgrade Opštine Tivat (Trg magnolija) raspodjela besplatne opreme (mreže za berbu i makaze za rezidbu) i sadnica masline, maslinarima sa područja Opštine Tivat.

Registrovani maslinari sa spiska Opštine (pogledaj tekst Akcija: oprema za maslinarstvo) treba da dođu sutra, 26.februra u 16 sati ispred Opštine Tivat, kako bi podigli pripadajuću opremu:

1. mreža za berbu masline tipa Pulgliese, 50m2 ............................................. 1 kom

2. makaze sa duplim sečivom marke Campagnola, za rezidbu masline.............. 1 kom

3. sadnica masline sorte žutica...................................................................... 1 kom

Maslinar treba da ispunjava slijedeće uslove:

1- Da je upisan u Registar maslinara koji vodi Opština Tivat

2- Da posjeduje najmanje 20 stabala masline

3- Da je član Maslinarskog društva Boka, najmanje 2 godine

4- Da nema neizmirenih obaveza prema Društvu

Napomena:Ukoliko korisnik nije redovno uplaćivao članarinu, to može uraditi prilikom primopredaje opreme.

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo