OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Usvojen Agrobudžet za 2014


02.02.2013.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore,usvojilo je Agrobudžet za 2014.godinu u ukupnom iznosu od 20,04 miliona € (14,04 opšti prihodi i 6,0 milona - MIDAS)

Sredstva za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo u iznosu od 12.607.870,60 €, opredijeljena su Ministarstvu poljoprivrede u okviru opštih prihoda Budžeta funkcionalna klasifikacija 41101 – Program 2531 – Poljoprivreda i ribarstvo i Program 3891 – Ruralni razvoj i mogu biti uvećana iz kredita Svjetske Banke „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ (MIDAS) i donacija u skladu sa čl. 8 i 9 Zakona o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja...

  1. a.      Program 2531 – Poljoprivreda i ribarstvo

 1.1.1          pozicija 4147 konsultantske usluge, projekti i studije, obezbjeđuju se iz

sredstava opštih prihoda Budžeta u iznosu od 772.870,60 ;

 1.1.2      pozicija 4181 subvencije za proizvodnju i pružanje usluga, u iznosu od

                8.385.000,00 €;

 1.1.3      pozicija 4318 – ostali transferi pojedincima-staračke naknade, u iznosu od

                2.650.000,00 €;

  1. b.      Program 3891 – Ruralni razvoj

 1.2.1      pozicija 4412 – izdaci za ruralni razvoj i lokalnu infrastrukturu , u iznosu od

                800.000,00 €

Agrobudžet je usvojen u zakonom propisanom roku, što je za svaku pohvalu.

Podrška maslinarstvu je do 2010.godine bila predmet posebne budžetske linije, dok je kasnije postala dio podsticajnih mjera u biljnoj proizvodnji. Sada opet ima svoju budžetsku liniju.

U vrijeme mandata g.Simovića, maslinarima je refundiran dio sredstava iz Agrobudžeta za nabavku mašina i opreme za maslinarstvo, unaređenje higijensko-tehničkih uslova proizvodnje i zaštitu od štetočina (Ministarstvo poljoprivrede je učestvovalo sa 50% u nabavnoj cijeni atomizera marke Stihl).

Kao svojevrstan servis za tehničku podršku, Maslinarsko društvo ''Boka'' će i dalje pomagati članovima kod apliciranja za sredstva iz Agrobudžeta, po objavljivanju Javnog poziva.

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo