OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Akcija: oprema za maslinarstvo


15.01.2014.

Društvo je za potrebe svojih članova nabavilo mreže za berbu i makaze za rezidbu masline.

Opština Tivat, jedina je izvršila popis masline (Evidencija maslinjaka na području Opštine Tivat) i na osnovu Registra maslinara (Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj), a u skladu sa Programom mjera za razvoj poljoprivrede, opredijelila sredstva u iznosu 1848 € za nabavku i besplatnu raspodjelu pomenute opreme članovima Društva, upisanim u Registar.

Programom mjera podrške razvoju sela u opštini Tivat za 2013.godinu, Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, predvidio je sredstva za nabavku opreme za maslinarstvo, kao jedne od mjera podrške razvoju poljoprivrede na svojoj teritoriji.

Članovi Društva, koji su upisani u Registar maslinara koji vodi pomenuti sekretarijat, sa potvrdom o uredno plaćenoj članarini, stekli su uslov za dobijanje ove podrške.

Akcija Opštine Tivat Akcija Opštine Tivat

Ova podrška je značajna, ne samo sa stanovišta ekonomske već i moralne podrške za rad i udruživanje. Sigurno je da će Opština Tivat, kao prva koja je proglašena Gradom masline i jedna od osnivača Mreže mediteramskih gradova ulja, planirala sredstva za podršku razvoju sela i maslinaratsva u skladu sa Osnivačkim statutom mreže, iz novembra mjeseca 2012.godine.

Rješenjem br.0817-1480/2 od 09.12.2013. godine Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, na osnovu člana 4 programa podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2013.godinu, rješavajući po zahtjevu Maslinarskog društva ,,Boka'' odobrava sredstva u iznosu od 1848 € za nabavku

1.Mreže za berbu masline ''Puglieze'' površine 50m2

2.Makaze za rezidbu masline sa duplim sečivom ''Campagnola''

3.Sadnica masline, sorte žutica

Po istom rješenju, MDBoka je dužno  izvršiti nabavku i raspodjelu opreme( korisnicima, te o tome dostaviti izvještaj, nadležnoj službi:

  1. Vlado Starčević

  2. Gojko Brajić

  3. Marko Maslovar

  4. Marija Damjanović

  5. Mihailo Stevović

  6. Nenad Brkan

  7. Niko Petović

  8. Nikola Franquelli

  9. Julka Gardašević

10. Vedran Božinović

11. Niko Staničić

12. Vinko Marović

13. Jozo Božinović

14. Marku Deda

15. O.Š.Drago Milović, Donja Lastva

16. Miodrag Đerasimović

17. Neđeljko Stjepaničić

18. Duško Mikijeljević

19. Andrija Brinić

20. Savo Stanjević

21. Jovan Peričić

O terminu preuzimanja opreme, blagovremeno ćemo obavijestiti korisnike.

Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju: Vesna Đukić 067 201 732

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo