OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Održana Sjednica Upravnog Odbora Društva


01.10.2013.

U utorak 1.oktobra, na poziv predsjednika Društva Obrada Mandića, u Tivtu je održana Treća sjednica Upravnog odbora. Zapisnik sa sjednice upućen je članovima Uprave već slijedećegdana. Kako u dogovorenom roku nije bilo prigovora niti predloga za izmjene i dopune, isti se smatra prihvaćenim i kao takav, biće predložen za usvajanje na narednoj sjednici. Sve odluke stupaju na snagu odmah.

Br: 3/10/13

ZAPISNIK SA TREĆE  SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA U 2013. GODINI-prepis

U prisustvu sedmoro (od devet) članova Upravnog odbora i izvršnog direktora, konstatujući kvorum, sjednicu je, u 18.15 sati otvorio i vodio Obrad Mandić, predsjednik.

Osim predsjednika, prisutni su (potpisi): Krsto Bošković, potpredsjednik; Novak Đukić, potpredsjednik; Biljana Matijević, član; Duško Mikijeljević, član; Branislav Čeprnjić, član; Ilija Moric, član.

Opravdano odsutni: Čedo Nogo i Ivo Popović, članovi.

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika, pristupilo se usvajanju Zapisnika sa predhodne sjednice, koji je članovima UO upućen putem e-maila, na razmatranje i komentarisanje, nakon održavanja sjednice i opet, osam dana prije održavanja 3. Sjednice. 

  1. Kako nije bilo primjedbi niti predloga za izmjenu i dopunu, Zapisnik sa 2.Sjednice U.O.

 jednoglasno je usvojen.

  1. Detaljan izvještaj o poslovanju u 2012 (Biljana Matijević), sa pratećom dokumentacijom(Bilans stanja; Bilans uspjeha; Statistika) predstavila je Biljana Matijević, članica Upravnog odbora Društva od 2013.godine, knjigovođa (Agencija za vođenje knjiga ,,MB Dubovina’’ D.O.O. iz Tivta, davlac usluga po Ugovoru br:1/07 o vođenju knjigovodstvenih poslova Maslinarskom društvu Boka).

Iako je isti, u formi predloga već usvojen na 2.Sjednici U.O. (i na Skupštini 12.maja 2013.) ali zbog obaveze da se obezbijedi dopunska dokumentacija, gospođa Matijević je dostavila kompletnu dokumentaciju čime je, u potpunosti, ispunjena obaveza po odluci sa prethodne sjednice.

Odgovorila je na neka pitanja u vezi sa pojedinim kategorijama u knjigovodstvu, čime su uklonjene nedoumice vezane za knjiženje zaliha, prihod-troškovi td.

Zaključak: Zbog izostanka planiranog priliva sredstava u budžet Društva, neizvršenih ugovorenih obaveza Opština za sufinansiranje profesionalnog rada u Društvu, potraživanja od članova po osnovu dugovanja za mašine i članarinu, Društvo je malo prihodovalo i gotovo da nije imalo dobiti.

Krsto Bošković : Kako poboljšati poslovanje i privući nove članove, a stare ponovo aktivirati, kako bi se izbjeglo prenošenje značajnog iznosa potraživanja od članova po osnovu članarine iz godine u godinu (u prošloj godini 530 se vodilo kao upisani članovi, a samo je oko stotinu njih, platilo članarinu: primj. zapisničara).

U cilju popularizacije maslinarstva, Udruženja i Opštine Tivat, a u skladu sa Programom razvoja maslinarstva na području O.Tivat i mjera predviđenih za podršku maslinarima, ali i kao jedan od načina pridobijanja novihčlanova, potpredsjednik Bošković predlaže:

1-     Da se svakom novom članu iz Tivta, uplati jedna godišnja članarina i dodijeli sadnica

masline starija od tri godine. Pretpostavlja da bi moglo biti oko stotinu novih članova.

2-     Da se za članove MDBoka iz Tivta koji nisu redovno plaćali članarinu, iz budžeta Opštine,

uplate na račun Društva potraživana sredstva, u pretpostavljenom iznosu od oko 3000 €.

3-     Na Skupštini Opštine Tivat, predložiće da se 2014. godina proglasi godinom podrške

Maslinarskom društvu,,Boka'', te da se s tom namjerom, opredijele sredstva u iznosu od 10 000 €.

Isto tako, za potrebe Društva (obilazak terena, praćenje pojave i razvoja maslinine muve i ostalih štetočina, prevoz eksponata za sajmove, dostava opreme i ostalog materijala na teritoriji opština Tivat, Kotor, Herceg Novi i Budva) obezbijedilo bi se namjensko vozilo.

Opština će pratiti IPA programe i obezbijediti podršku za projekte od javnog značaja.

-Sredstvima iz budžeta O.Tivat, mogao bi se finansirati odlazak troje mladih ljudi (po jedan iz svake opštine) na obuku za rezidbu masline, koji bi po povratku, obučavali maslinare.

Biljana Matijević: Za prenos znanja maslinarima, ali i za pružanje usluga rezidbe, ova lica bi trebalo da dobijaju novčanu naknadu.

Novak Đukić: ne želeći da veliča svoju struku, kao inženjer voćarstva i vinogradarstva smatra da bi učinak bio veći, da se u Boku dovedu stručnjaci, koji bi održali tematske obuke ograničenom broju zainteresovanih maslinara u sopstvenim maslinjacima, po ugledu na one iz 2004, 2005 i 2006. Godine, kada su dvadeset i troje maslinara, ne samo pohađali obuku za rezidbu na Plavom horizontu i Sv.Stefanu, već i dobili sertifikate o položenom ispitu iz rezidbe.

Takođe smatra isplativijim, obučiti dvadeset maslinara za rezidbu na teritoriji Boke, koji će biti motivisani da stečeno znanje primijene u svojim zasadima, nego poslati ljude kojima osim putnih troškova, smještaja, obuke treba platiti i druge troškove koje zahtijeva boravak tamo (neko ko će ih voditi, organizovati odlazak na teren itd).

Ili se obuka posmatra kao sticanje zanata kojim će se izabrani baviti?

  1. Usvojen je predlog da se izvrši nabavka opreme (mreže, sadnice, makaze...) ukoliko bude

prihvatljivih ponuda i odgovarajućeg interesovanja.

Obrad Mandić: Zbog slabog interesovanja maslinara, u ovom trenutku nema ekonomske opravdanosti za nabavku opreme i sadnica.

V.Đukić: Pošto smo do sada primili samo zahtjev O.Tivat za 15 mreža i jedan zahtjev za 100 kom Ekotrapa, te tako nismo unaprijed obezbijedili kritičnu masu za nabavku opreme u količinama koje bi bile osnov za povoljnije uslove plaćanja dobavljaču (najmanje 100 mreža; 1000 Ekotrapova; 20 sudova...) ali, u cilju popularizacije maslinarstva, Udruženja i Opštine Tivat koja u potpunosti postupa prema načelima proglašenja Tivta Gradom masline i načelima ReCOMed (Mreža mediteranskih gradova maslinovog ulja) čiji je jedan od osnivača, ipak bi trebalo izvršiti nabavku opreme i sadnica s namjerom da se dio namijeni za nagrade/podsticaj maslinarima, redovnim članovima Udruženja. 

Do sada je Udruženje dodjeljivalo besplatne sadnice na manifestaciji Sajam masline i vina u Bijeloj, kao i makaze za učešće u akcijama rezidbe i održavanja maslinjaka u školskim dvorištima u O.Tivat

  1. Obilježavanje desetogodišnjice postojanja Društva:

Obrad Mandić:

-Da se Skupština i manifestacija održe u okviru obilježavanja desetogodišnjice postojanja Društva.

-Da se sadržaj manifestacije planira u skladu sa potrebama i mogućnostima.

Jednoglasno prihvaćeno. Odluka br:12-10/2013.

Krsto Bošković: Da obilježavanje traje tri dana; Da je ''centralna proslava'' u Tivtu, po mogućstvu u restoranu ''Prova'' koji ima odlične kapacitete za ovu namjenu i da aktivnosti i sadržaj budu povezani sa planiranim aktivnostima Opštine Tivat.

Planirani sadržaji: edukativni, informativni; promotivni;

Više pažnje posvetiti predstavljanju planova, nego glorifikovanju rezultata rada Društva; smatra da je za deset godina postojanja Društva, učinjeno mnogo kako na polju promjene odnosa javnosti prema maslinarstvu, izgradnje maslinarske kulture, podizanja higijensko-tehničkih i tehnoloških uslova proizvodnje ulja, edukacije i informisanosti maslinara.

Duško Mikijeljević: podržava ovu konstataciju i dodaje da je Društvo postiglo nešto u što je malo ko vjerovao da se može i poedsjeća da se do prije nekoliko godina o maslinama nije ni govorilo, te da smo ''probudili pamćenje savremenika i oživjeli nasljeđe koje su nam ostavili preci''.

Podsjetio je na više od 500 mašina izuzetnog kvaliteta, mreža, sudova i druge opreme, distribuiranih maslinarima po povoljnijim uslovima.

Biljana Matijević: Da se organizuje degustacija domaćih proizvoda i angažuju žene za pripremu delicija od masline.

Krsto Bošković:U saradnji sa Morskim dobrom, koje je zainteresovano da finansira sadnju i održavanje zasada maslina na površinama kojima gazduje ,,Morsko dobro'' kao i drugim zainteresovanim firmama, na teritoriji Boke i Budve, moglo bi se zasaditi 600 stabala masline.

Koordinirana akcija bi se sprovela u svim opštinama Boke i Budvi, a rezltati bi bili: uređene zelene površine, povećan ukupan broj stabala masline u Boki, popularizacija masline kao mediteranske kulture i obilježja pejzaža, očuvanje tradicije  i primjer dobre prakse javno-privatnog partnerstva.

U isto vrijeme, to bi doprinijelo afirmaciji Opštine i institucija iz javnog sektora.

-Vesna Đukić će napisati pismo Morskom dobru, koje će potpisati predsjednik Društva, kao inicijativu za sprovođenje ove ideje.

-Obnoviti inicijativu da se na teritoriji opštine Tivat formira ogledni zasad masline.

-U okviru obilježavanja desetogodišnjice postojanja Društva značajna mjera u cilju popularizacije maslinarstva, bilo bi i uručivanje nagrada (mreže, makaze, sadnice...) za izuzetan doprinos radu Društva, redovnim članovima.

Duško Mikijeljević: takva praksa treba da postane redovna, na svim našim manifestacijama.

Sadnice koje imamo na zalihama, ostatak iz 2007/2012, trebalo bi otpisati i, ako se mogu iskoristiti pokloniti maslinarima.

Vesna Đukić: vođeni primjerom zemalja u okruženju, naročito Italije, maslinu možemo iskoristiti za uređenje i drugih, slobodnih zelenih površina kao ,,Parkove masline''.

Novak Đukić: Da se pozovu stručnjaci iz oblasti maslinarstva i organizuju tematske radionice.

Krsto Bošković:

-Formirati Odbor za obilježavanje desetogodišnjice postojanja Društva i napraviti plan, što prije.

-Obrad Mandić i Vesna Đukić, zaduženi za planiranje i rukovođenje, imenovaće lica koja će shodno planiranim aktivnostima učestvovati u pripremi. 

 

  1. Predlozi projektnih ideje i potreba za IPA fondove

 Krsto Bošković: Opština će podržati projekte IPA

  1. Razno

- Pod tačkom razno, razgovaralo se odlasku na Sajam u Stolac i učešću na raznim izložbenim manifestacijama, stanju u maslinjacima...

 

Zaključeno je da je odziv maslinara za izlaganje i posjete sajmovima i dalje slab, jer je proizvodnja još uvijek nedovoljna ne vezano za činjenicu da je ove godine, rod podbacio. Zbog ovakve situacije ne treba insistirati na organizovanju Berbe masline u Boki, osim ako se ne nađe maslinjak koji bi mogao ispuniti uslove. U slučaju prijema predloga, o tome će se odlučiti odmah.

 

Sastanak je završen u 19.15 sati.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Zapisnik vodila, Vesna Đukić

                                                                                                                             izvršni direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Tivat, 1.oktobar 2013. Hotel ,,Palma’’ 18 sati

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo