OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Treći poziv IPA


23.09.2013. 

Treći poziv IPA, INfo sesija u Herceg Novom

Info sesija u Herceg Novom

Povodom objavljivanja Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa prekograniče saradnje Hrvatska -Crna Gora 2007-2013, finansiranog iz IPA fondova (Instrument za predpristupnu podršku Evropskoj uniji, komponenta II) održan je Info dan u Herceg Novom, u sali Skupštine opštine. 

sanja Todorović, službenik ZTS Kristina Brbora, Antena Dubrovnik: Logička matrica Dragan Đurišić, šef ZTS u Kotoru Prisutni na Info sesiji u Herceg Novom

Sanja Todorović, službenik za implementaciju projekta ZTS u Kotoru, pokazala je izuzetan nivo spremnosti, znanja i strpljenja u predstavljanju uslova i načina apliciranja, dok je Kristina Brbora provela slušaoce kroz logičku matricu, a Dragan Đurišić, šef zajedničkog tehničkog sekretarijata pojasnio ispunjavanje Aplikacione forme.

Više od trideset slušalaca složni su da je sesija bila jedna od uspješnijih a prezentatori odlični.Maslinarsko društvo ,,Boka'', prijaviće idejni predlog projekta ''Promocija domaćeg proizvoda kao osnova za razvoj maslinarskog turizma''. Očekujemo da nam se jave zainteresovani partneri sa hrvatske strane.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo