OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Obuka za pisanje projekata, O.Tivat


02/03.09.2013.  

Obuka za pisanje projekata NVO, u organizaciji Opštine Tivat

U organizaciji Opštine Tivat održana je dvodnevna obuka za pisanje projekata. Nevladine i sportske organizacije, pozvane su, da u cilju lakšeg savladavanja procesa pripreme, apliciranja i implementacije projekata, prođu obuku, koju su vodili: Tomislav Žegura (Kompas) i Venera Ljutić (Kancelarija za mlade, Kotor).

U ime Opštine okupljenima se obratila Darka Ognjenović, članica Komisije za dodjelu sredstava za finansiranje NVO projekata na teritoriji O.Tivat, a u Multimedijalnoj sali bilo je više od trideset  predstavnika gorepomenutih organizacija.

U toku prvog dijela obuke, upoznavanje sa opisom, ciljevima i postupkom pripreme i planiranja projekata, predavači su istovremeno odgovarali i na pitanja učesnika, od kojih, više od polovine nema iskustvo u pisanju projekata. Ostali, sa manje ili više znanja u toj oblasti, složili su se da sve komplikovanije procedure, naročito za konkurse EU, zahtijevaju dodatna znaja i mnogo truda.

Nakon završetka, možemo biti zadovoljni i zahvalni Opštini Tivat što nastoji da pomogne NVO u savladavanju procedure za pristup sredstvima iz opštinskog budžeta i svima obezbijedi podjednake uslove (znanje) potrebno za ispunjavanje aplikacionih formi, planiranje aktivnosti i troškova, sprovođenje i provjeru.

Prisutni na obuci za pisanje projekata, u Multimedijalnoj sali O.Tivat  Priprema projekta, opis problema  Rad u grupama, najbolji način za vježbanje timskog rada i rješavanja problema

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo