Maslinarski turizam

Poštovani posjetioci, dobrodošli u Maslinarski turizam, novu rubriku koju otvaramo s namjerom da pomovišemo selo, način života, običaje i proizvodnju zdrave hrane, sve u funkciji oživljavanja sela i predstavljanja naših tradicionalnih vrijednosti.

Jedan od ciljeva Maslinarskog društva Boka, u skladu sa Statutom, jeste oživljavanje sela otvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje mladihi, njihov ostanak/povratak selu. Maslinarski /seoski turizam, kao novi vid turističke ponude, treba da doprinese poboljšanju uslova života i rada na selu, kao i odgovarajućem vrednovanju poljoprivrednog rada.

U tom cilju, Društvo planira aktivnosti u cilju boljeg predstavljanja, popularizacije i iniciranja novih trendova u ovoj, u svijetu već duže vrijeme popularnom obliku turizma.

Na ovoj strani mjesto će naći maslinari, koji žele da budu zastupljeni u turističkoj ponudi opština Tivat, Kotor i Herceg Novi, a koji svojim radom i kvalitetom ponude zaslužuju podršku našeg Društva.

O vezi između maslinarstva i turizma, piše mr.Ilija Moric:


MASLINARSTVO I TURIZAM

Turizam kao razvojna šansa za maslinare i uljare

 

Turizam na farmama ili porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima predstavlja segment ruralnog turizma kao koncepta koji objedinjava sve vidove turističke aktivnosti koje se odvijaju u ruralnom prostoru, a u osnovi ponude imaju ruralnu kulturu. U vremenu kada se sve veći broj farmi, posebno onih manjih, suočava sa velikim brojem izazova, od nepovoljnih meteoroloških prilika, problema proizvodnje ili plasmana, pa do otežanog pristupa novim površinama radi sadnje i/ili širenja proizvodnje, a sve u cilju povećanja dohotka namijenjenog za dalje investicije, turizam se javlja kao moguće rješenje.

Značaj turizma na farmama za farmera ili domaćina ogleda se u mogućnosti stvaranja dodatnog prihoda od turističkih usluga na farmi (smještaj, ishrana, piće, zabava itd.) od prodaje proizvoda (poljoprivrednih, zanatskih i sl.) direktno turistima, te od drugih nematerijalnih elemenata ponude koji se mogu valorizovati jedino kroz turizam (pružanje edukativnih, emocionalnih i iskustvenih sadržaja turistima, stučnim i naučnim licima, potrošačima, raznim organizacijama i drugim zainteresovanim za teme o selu i poljoprivredi). Novi prihodi stvaraju mogućnost za dalja ulaganja i širenje proizvodnje, uz jačanje same farme, odnosno njene ekonomske održivosti. Sem ekonomskih koristi, važno je da novi dohodak pozitivno utiče na ponos seljaka koji je nepravedno bio godinama zapostavljen i doveden do statusa stanovnika drugog reda, a sa druge strane razvijaju se i obnavljaju socijalne usluge koje su mnoga seoska naselja godinama samo gubila (škole, ambulante, trgovine i slično). Pored navedenog, očuvanje i unaprjeđenje biodiverziteta, kulturnog pejzaža i drugih resursa ruralnog prostora, samo su neki od bitnih ekoloških benefita turizma za ruralna područja.

Sve navedeno moguće je primijeniti i postići na farmama koje uzgajaju masline i/ili vrše preradu masline, a konkretizovano u vidu objedinjenog ruralnog turističkog proizvoda pod nazivom “Put maslinovog ulja”. Takav projekat objedinjava veći broj maslinara i uljara, umrežava njihove farme i turističke kapacitete, dopunjava ih sadržajima kao što su muzeji ulja te zabavni i edukativni parkovi, i tako integrisane ih plasira na turističko tržište. U tom smislu, maslinarstvo i turizam postaju potpuno komplementarni i podstiču obostrani rast i razvoj.

Mr. Ilija Moric

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo