OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Zaštita protiv maslinine muve


20.07.2013.

Maslinina muva (Bactrocera oleae)Pregledom klopki i žutih ploča, 10.07 i 18.07.2013, evidentiranjem broja jedinki maslinine muve oba pola i laboratorijskim pregledom ploda na Biotehničkom institutu u Podgorici, potvrđena je infestacija plodova (prisustvo jaja u plodovima).

Na osnovu izvještaja prof.dr.Snježana Hrnčić, Fitosanitarna uprava Crne Gore uputila je preporuku za zaštitu od ove štetočine...FITOSANITARNA UPRAVA 

Predmet: Zaštita masline od muve masline

 

Prema programu rada klopke za kontrolu prisustva muve masline (žute ljepljive i McPhail sa hranidbenim atraktantom) postavljene su duž crnogorskog primorja na odabranim lokalitetima  02. i 03. juna  2013. godine. Pregledi klopki i uzorkovanje plodova kao i njihov pregled u laboratoriji su do sada obavljeni dva puta i to 10.07. i 18.07.

Na svim lokalitetima i u oba tipa klopki utvrđeno je prisustvo muva,  a najviša brojnost je zabilježana na području Valdanosa. Pregledi uzorkovanih plodova u laboratoriji pokazali su da postoji aktivna infestacija (prisustvo jaja i larvi).

Iaoko je ovogodišnji rod masline na većini lokaliteta  veoma nizak (na nekim ga gotovo i nema), maslinarima koji imaju rod preporučujemo da izvrše hemijsku zaštitu tretiranjem cijelih stabala sa nekim preparatom na bazi Dimetoata (Perfektion ili Sistemin) u kncentraciji od 0,1 do 0,15 % (odnosno10 d 15 ml u 10 l vode) ili Decis 2,5 EC u koncentraciji 0,03 do 0,05 % (odnosno 3 do 5 ml u 10 l vode). Maslinari koji imaju mogućnost nabavke Buminala ne trebaju prskati cijela stabla nego samo dio krošnje i to sa južne strane. Buminal se koristi u koncentraciji 1% odnosno na 10 l pripremljenog rastvora dodati 100 ml Buminala.

Tretiranje treba obaviti u ranim jutarnjim satima i po mogućnosti odmah.

Kao posebno značajno, ove godine treba istaći prisustvo surlaša masline Rhynchites cribripennis. Na žutim ljepljivim pločama registrovano je prisustvo odtraslih jedinki surlaša na svim lokalitetima. Istovremeno na plodovima je utvrđen veliki broj rupica koje su posljedica ishrane i/ili ovipozicije surlaša, zbog čega se veliki broj plodova već osušio i otpao. Ovoj štetočini bi maslinari trebali posvetiti posebnu pažnju.

 

Izvještaj pripremila                                                                              Dekan

 

Prof. dr Snježana Hrnčić                                                           Dr Natalija Perović

                                                                                                                                    

Dostavljeno:

Fitosanitarnoj upravi

Udruženjima malinara Bar, Boka, Budva i Ulcinj

Republičkoj savjetodavnoj službi

Arhiva 

 

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo