OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Poljoprivreda i izazovi na putu ka EU integracijama


09.07.2013.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u Podgorici je održana Konferencija pod nazivom ,,Poljoprivreda i izazovi na putu ka EU integracijama, koju je vodio ministar prof.dr.Petar Ivanović. Ostali učesnici:pomoćnica ministra Danijela Stolica,g.Silva Rodrigez, savjetnik generalnog direktora DG Agri...

U svom izlaganju, ministar Ivanović je predstavio stanje u poljoprivredi i iznio planove za njen razvoj i unapređenje, između ostalog: jačanje konkurentnosti domaćeg proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje, standardizacija kvaliteta, ukrupnjavanje posjeda, edukacija poljoprivrednika i službenika...

Inicijativa ministra Ivanovića, za smanjenje akciza na gorivo za poljoprivredne proizvođače, korak naprijed ... 

IZVJEŠTAJ SA KONFERENCIJE:

‘’POLJOPRIVREDA I IZAZOVI NA PUTU KA EU INTEGRACIJAMA’’

 

Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvojau Podgorici je održana Konferencija u hotelu Ramada. U punoj sali, pred više od pedeset prisutnih, skupu se obratio prof.dr.Petar Ivanović, ministar poljoprivrede u Vladi Crne Gore.

On je predstavio stanje u poljoprivredi Crne Gore i iznio plan za njeno unapređenje. Konstatujući da je potrebno snmanjiti troškove proizvodnje i povećati kvalitet i kvantitet, kako bi domaći proizvod bio konkurentan.

Iznio je podatke o ukupnoj proizvodnji, uvozu i izvozu prehrambenih proizvoda, naglasio da će svu pažnju usredsrediti na unapređenje proizvodnje u svim sektorima,kao i da će se na svae načine, u okviru mogućnosti obezbijediti podrška proizvođačima, koja i sada u sektoru mljekarstva, na primjer, nije mala.

Istakavši da Crna Gora ima kapacitete za razvoj poljoprivrede, zaključio je da nam je neophodan red i rad u ovoj grani, posebno u primarnoj proizvodnji.

Nakon izlaganja ministra Ivanovića, skupu se obratio gospodin Silva Rodrigez. Zahvalivši se na lijepom dočeku pomenuo je odlično vino i sireve koje je imao priliku probati za vrijeme svoje posjete Crnoj Gori, koja će obuhvatiti i obilazak jednog broja poljoprvrednih proizvođača.

Govoreći o poljoprivrednom ,,putu’’naše bogate i lijepe zemlje, ka EU, uvaženi gost, bivši generalni director DG Agri, a sada savjetnik generalnog direktora, g.Silva Rodrigez, naglasio je posebnost kao neprikosnovenost u bilo kojoj oblasti integracija, pa prema tome i u poljoprivredi.

Nakon pause razvila se diskusija, u kojoj su, uvaženi gost i g.Ivanović, odgovarali na pitanja slušalaca, od onog, kako će se vršiti raspodjela sredstava iz Agrobudžeta u EU,  do onih, kako će se finansirati pojedine grane, hoće li se mnoći izvršiti zaštita maslinjaka od izuzetnog značaja, pa do onih koja nisu bila za ovu priliku.

Što se maslinarstva tiče, EU i članice COI već imaju usvojene Pravilnike Svakako se moramo složiti sa konstatacijom da je stanje u poljoprivredi loše, da je izvoz zanemarljiv u odnosu na uvoz, da je proizvodnja nekonkurentna, te da se ozbiljnim radom i zajedničkim snagama može uticati na promjenu ovakvog stanja.

 I zaista, stanje koje pominjemo nije nastalo juče, već traje čitavu deceniju, na što je naše Društvo ukazivalo i ranije (Maslinarski bilten br. ½) pa je zaista neopravdano za sve prozivati ministra koji je tek nedavno to postao, ali svakakao treba ukazivati na potrebe i inicirati svaku aktivnost koja može dovesti do poboljšanja uslova proizvodnje i života seoskog stanovništva.

Mnoge su obaveze i planovi koje je ministar postavio kao zadatak svom mladom timu, ali i izazovi u oblasti saradnje i podrške poljoprivrednom stanovništvu.

Veoma dobrom čini nam se inicijativa mininstra Ivanovića, što je jedan od diskutanata i pomenuo, za smanjenje akciza na gorivo za poljoprivredne proizvođače.

Budimo realni, ne može se nešto, što je godinama uništavano, perko noći dovesti u red. Stoga i poziv ministra Ivanovića poljoprivrednicima za dostavaljenje predloga do 31. Septembra, znači značajan korak napred, ako ništa, bar u komunikaciji između poreskih obveznika i institucije u koju, kako je i sam ministar rekao, treba povratiti povjerenje.

Ministar je takođe naglasio da cijeni vrijedne ljude i da će se postarati da rad u poljoprivredi bude pravilno vrednovan.

Ovo je prvi put, da se sa ovakvog mjesta čuje da ministar naglašava da je novac koji se iz Budžeta države izdvaja za poljoprivredu, novac poreskih obveznika (naš novac), te da se mora trošiti za poboljšanje radnih i životnih uslova seoskog stanovništva.

Nadamo se da će se planovi i ostvariti, ali uvijek moramo imati na umu da naša uloga u tome treba da bude presudna i da saradnjom, više i brže nego samo pukim nadmudrivanjem, možemo uticati na rješavanje problema u poljoprivredi, koji nisu mali, ali nisu ni nerješivi.

 

 

                                                                                     Vesna Đukić

                                                                                                

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo