OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Maslinovo ulje, na tržište samo u originalnom pakovanjuJuče su, na kotorskoj pjaci, službenici Republičke poljoprivredne inspekcije napisali više prekršajnih naloga prodavcima vina, rakije i meda i jednom prodavcu maslinovog ulja ( koji nije iz Boke) za neadekvatno pakovanje proizvoda.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, najniži iznos prekršajnog naloga, je 100 € za vino, a 200 € za maslinovo ulje, a po važećem Zakonu o maslinarstvu najniži iznos prekršajnog naloga po ovom osnovu, je 500 €. 

I pored toga što Udruženje godinama ukazuje na obaveze u pogledu zakonskih propisa...

neki proizvođači još uvijek neozbiljno shvataju proizvodnju hrane, pakovanjei iznošenje na tržište.

Republička inspekcija je još prošle godine, tačnije 19.oktobra dostavila obavještenje mlinovimai udruženjima, a mi smo odmah prenijeli putem medija, Obavještenje kojim se obavještavaju proizvođači, prerađivači i prodavci maslinovog ulja, da je Zakonom o maslinarstvu (SL.LIST. RCG REG.BR.55/03) propisano:

1. Da se maslinovo ulje prije stavljanja u promet podliježe obaveznom ispitivanju i utvrđivanju kvaliteta

2. Da se u promet stavlja samo u originalnom pakovanju (staklena ambalaža, hermetički zatvorena, sa etiketom proizvođača koja sadrži minimum informacija o proizvođaču...)

U istom obavještenju nalaže se Mlinovima (prerađivači ploda  masline) da vrše preradu samo zdravih plodova masline

Ukazuje se proizvođačima i prodavcima maslinovog ulja da će svaka zloupotreba zakona biti sankcionisana od strane uprave za inspekcijske poslove.

Osim na radiju i u novimnama, naši članovi ali drugi maslinari mogli su vidjeti ovo obavještenje istaknuto na vratima Uljare MDBoka u Radanovićima.

Vjerujemo da su, više puta organizovana predavanja na temu Proizvodnja, čuvanje i pakovanje ulja (dr.Biljana Lazović), Faktori koji utiču na kvalitet i trajnost ulja (dr.Biljana Lazović), Od maslinjaka do trpeze (mr.Mirjana Adakalić), Uticaj tehnološko-tehničkih uslova proizvodnje na kvalitet i trajnost maslinovog ulja, Uticaj raznih faktora na kvalitet maslinovog ulja, Pakovanje i marketing (Oliveti d'Italia), čak četiri puta održan Tehnički kurs za prepoznavanje i ocjenu kvaliteta maslinovog ulja sa pratećim sadržaem o važnosti primjene savremenih higijensko-tehničkih principa proizvodnje, čuvanja i pakovanja ulja (Oliveti d'Italia), u organizaciji  Oliveti d'Italia i MDBoka, kojima je prisustvovao veliki broj mslinara iz Boke, Bara i Ulcinja, maslinari ipak upoznati sa ovim zahtjevom.

To je pokazala i ova iznenadna posjeta Republičke inspekcije pijacama u Boki, gdje su inspektori, prema našim saznanjima napisali više prekršajnih naloga za neadekvatno pakovanje i stavljanje u promet prodavcima vina, rakije i meda.

Jedan prodavac maslinovog ulja kome je napisan prekršajni nalog za prodaju neadekvatno pakovanog ulja, nije iz Boke. 

POUKA: Učinimo minimum napora i ulaganja kako bismo izbjegli ovakve situacije. Za sve informacije o postupku dobijanja sertifikata, udruženje kao i uvijek stoji na raspolaganju svima, bez obzira da li su članovi Udruženja.

VAŽNO:Prema zakonu o zaštiti potrošača, nijedan proizvod osim voća i povrća ne smije se iznositi na tržište ako nije adekvatno pakovan.

Maa   

Maslinovo ulje u originalnom pakovanju: staklena ambalaža, hermetički zatvoreno, etiketa sa podacima o proizvodu i proizvođaču.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo