OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Agrobudžet za 2013.godinu


Uredba o načinu i dinamici sprovođenja mjera Agrarne politike za 2013. godinu (izvod)

Sredstva predviđena Agrobudžetom opredijeljena su Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u Budžetu Crne Gore za 2013. godinu (u daljem tekstu: Budžet), u ukupnom iznosu od 14.143.000,00 €, od čega za...

1. Sredstva za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo
Sredstva za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo u iznosu od 12.603.000,00€, opredijeljena su Ministarstvu u okviru opštih prihoda Budţeta funkcionalna klasifikacija 41101 – Program 2531 – Poljoprivreda i ribarstvo. Ova sredstva mogu biti uvećana iz kredita Svjetske banke „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ (MIDAS) i donacija u skladu sa čl. 8 i 9 Zakona o Budžetu Crne Gore za 2013. godinu i izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.
1.1) pozicija 4147 – konsultantske usluge, projekti i studije, obezbjeđuju se iz sredstava opštih prihoda Budžeta u iznosu od 833.000,00 €;
1.2) pozicija 4181 – subvencije za proizvodnju i pružanje usluga, u iznosu od 8.350.000,00 €;
1.3) pozicija 4318 – ostali transferi pojedincima-staračke naknade, u iznosu od 2.720.000,00 €;
1.4) pozicija 4412 – izdaci za ruralni razvoj i lokalnu infrastrukturu , u iznosu od 700.000,00 €.

Detaljnije informacije u rubrici Aktuelnosti

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo