OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

NKEI, Sastanak Radne grupe III


17. jun. 2013.

NKEI: Značaj proizvođačkih organizacija u procesu pregovora  NKEI, radno predsjedništvo

Aktivnosti Radne grupe III Nacionalne konvencije o evropskim integracijama Crne Gore (NKEI): poljoprivreda, bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanirtarna politika i ribarstvo, nastavljaju se i ove godine, održavanjem prve sesije, u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore.

Tema:Značaj proizvođačkih organizacija u procesu pregovora; 

 

Prošle godine smo izvještavali o radu i preporukama koje je ova radna grupa, u okviru svojih sloboda, uputila Vladi Crne Gore, u vezi sa pitanjima poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i ribarstva.

Grupa nastavlja sa radom i ove godine, razmatrajući i predlažući moguća rješenja za probleme iz pomenutih oblasti. Novoizabrana pomoćnica ministra poljoprivrede Danijela Stolica, kopredsjedavaće sastancima i radom grupe, na mjestu Branka Bulatovića.

Predstavnici Maslinarskog društva Boka, Unije poslodavaca, Poljoprivrednih proizvođača iz Zete, ovo je nastavak rada u Radnoj grupi III. Prošle godine, oni su svojim radom doprinijeli formulisanju niza zahtjeva i preporuka Vladi, s ciljem 8unapređenja poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Sastanak je otpočeo u uobičajeno dobroj atmosferi, a kako je vrijeme odmicalo (sastanak je trajao od 11.00 do 16.00 h)u veoma produktivnoj raspravi i sučeljavanju stavova,  predstavnika proizvođača i predstavnika Ministarstva poljoprivrede.

Obostrane kritike, s jedne strane na račun rada proizvođača i još više, s druge strane, na račun rada Ministarstva poljoprivrede, pomogle su samo da se po ko zna koji put, jasno imenuju problemi za čija rješenja, po tematskom sadržaju veoma bliska onima koje nam EU navodi kao obavezna za  usaglašavanje, Radna grupa III nudi predloge u vidu preporuka Vladi Crne Gore, ali i konkretnim učešćem članova u rješavanju istih.

Kao i na svakom sastanku koji za temu ima ulaganja u razvoj poljoprivrede (u pregovorima sa EU to je najozbiljnije poglavlje koje obuhvata najviše, prostora,vremena, angažovanja ljudi i sredstava, usaglašavanja...) polemika naročito u vezi sa ''visinom'' Agrobudžeta (samo 1% od ukupnog državnog budžeta)bila je žučna i ozbiljna.

Argumenti za i protiv, riječ Ministarstva poljoprivred protiv riječi proizvođača, zaključak: Nema para (,,kad neeeema, onda neeema, zlato'') i .

Dok je u EU, kojoj ''nezadrživo'' stremimo,  poljoprivreda KLJUČNA RIJEČ, neizvjesna budućnost ove grane u Crnoj Gori, ili makar, samo pojedinih njenih djelatnosti, prije svih maslinarstva, zbog najnižeg Agrobudžeta u Evropi (1% od ukupnog državnog budžeta) i ''stežuće'' politike raspodjele sredstava iz Agrobudžeta, o čemu je Željko Vidaković, mag.poljoprivrede, inače proizvođač sadnog materijala (Ekoplant) i predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore, argumentovano, brojkama i slovima detaljno prisutne.

Tržište, koje i sada, kao i do sada, a izgleda, biće tako i od sada,neije uređeno da stimuliše proizvođača, već ide na ruku uvoznicima i preprodavcima, terbalo bi pažljivo analizirati, pa u skladu potražnjom, planiranirati prozvodnju kako bi se izbjeglo nekontrolisano stvaranje jednog proizvoda na štetu nekog drugog, što stvara ukupnu anarhiju i u proizvodnji i u potrošnji i u plasiranju proizvoda.

Kao naglašena potreba udruživanja proizvođača predstavljeni su modeli koje propisuje i prihvata EU, a u Hrvatskoj koja će za koji dan biti ravnopravni član ovog Udruženja, već su se pokazali kao najbolje rješenje, a u ostalim zemljama EU i jedino, za uspješno funkcionisanje proizvođača kao pojedinca i udruženja koja zastupaju zajedničke interese (povlače sredstva iz fondova EU, koji su za poljoprivredu, pozamašna).

Značaj proizvođačkih organizacija u procesu pregovora Gospodin Zoran Krsnik, diplomirani pravnik, iz Zagreba, jedan od ''projektanata'' i implementatora ideje organizovanje proizvođačkih grupa, organizacija... održao je predavanje na temu iz naslova. Gospodin Krsnik je iskrenim pristupom i iskustvom eksperta, približio i argumentovao neophodnost ovakvog udruživanja, odnosno, reorganizacije postojećih udruženja sa, kako sam kaže, '' hiljadu razloga za i ni jednim protiv''.

Predlog da se odmah pristupi planiranju i implementaciji pilot projekata ''Osnivanje prve proizvođačke grupe u Crnoj Gori'' prihvaćen je jednoglasno.

Vodeći računada se zaključci, tojest preporuke Vladi Crne Gore, ne ponavljaju  sa onima iz prošle godine kada je ova radna grupa, u nešto drugačijem sastavu, donijela niz preporuka koje su objavljene u katalogu, na sajtu Ministarstva vanjskih poslova, na sajtu MD Boka...)gospodin Vidaković i V. Đukić, u više navrata su ukazali na ponavljanje, te je umjesto predloženih desetak, samo pet preporuka koje se tiču teme sastanka, dobilo mjesto u zaključnom dokumentu.

Sastanak je završen u 16 sati, sa predlogom da bi jedna od narednih tema, ovakvih sastanaka, trebalo da bude Agrobudžet.

 

 Vesna Đukić, izvršni direktor MDBoka i član Radne grupe III

 

 

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo