Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede


Maslinari u Ministarstvu poljoprivrede Crne GorteJuče je u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, na predlog ministra Ivanović dr.Petra, održan sastanak predstavnika udruženja maslinara i  pomenutog ministarstva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja maslinara Boke, Obrad Mandić, predsjednik i V.Đ. izvršni direktor, Budve (Zoran Miković, predsjednik i Niko Medigović), Bara (Dado Martinović, Suljo Mustafić, Sado Peričić) i dva udruženja iz Ulcinja.

Danijela Stolica, pomoćnica ministra poljoprivrede, primila je maslinare i vodila sastanak kome je prisustvovala i Dubravka Radulović, zadužena za maslinarstvo.

U dvoiposatnom razgovoru, maslinari su iznijeli uglavnom iste probleme koji opterećuju maslinarstvo već dugi niz godina, ponudili svoje predloge za rješavanje gorućih pitanja i saslušali obrazloženje pomoćnice ministra.

U ime MD Boka, obratio se predsjednik Društva Obrad Mandić. On je govorio o važnosti izrade Strategije razvoja maslinarstva za koju je  udruženje još 2004.godine dostavilo Nacrt, Ministarstvu poljoprivrede. Iznio je sugestije i ponudio moguća rješavanja  te naglasio i zaključio da se sve aktivnosti planirane od strane Ministarstva poljoprivrede na izradi Strategije obnove i razvoja maslinarstva u Crnoj Gori, Zakona o maslinarstvu (maslinovom ulju), planiranje budžeta i mjera podrške, moraju sprovoditi u saradnji sa udruženjima maslinara, tj. predstavnicima krajnjih korisnika.

Predsjednik je, pomenuo ozbiljno razmišljanje o prelasku na udruživanje u zadrugu, što bi našem udruženju omogućilo dalji napredak.

Svi učesnici sastanka složili su se da se stanje nije promijenilo od sastanka sa prethodnim ministrom, na istom mjestu pretprošle godine, te da je Agrobudžet, opterećen i dugom iz prošle godine, plaćanjima za staračke naknade i sl. u iznosu od 1% od ukupnog budžeta RCG, sramotno mali. Slijedjeći korak u zajedničkom planiranju razvoja maslinarstva predloženo je  izdvajanje maslinarastva iz biljne proizvodnje i ponovno uspostavljanje posebne linije za ovu kulturu.

Mnogo se mora raditi na edukaciji maslinara i potrošača, standardizovanju kvaliteta i kvantiteta, zaštiti i brendiranju domaćeg proizvoda... Jačanje veze sa turizmom i suzbijanje sive ekonomije, takođe su važna pitanja koja treba riješiti.

Zahvaljujući izuzetnoj ljubaznosti i strpljenju pomoćnice ministra koja je vodila sastanak i usmjeravala tok diskusije ka konačnom zaključku, diskusija je vođena u prijatnoj atmosferi.

U svom izlaganju, predstavnici maslinara Bara, Dado, Sado i Suljo, iznijeli su veoma impresivne podatke o uspjesima barskog udruženja i naglasili da su postigli standard EU u količini i kvalitetu proizvedenog maslinovog ulja.

Po njihovim riječima, samo Sado Peričić je proizveo 8000 litara Ekstra djevičanskog maslinovog ulja. I još uvijek melju!

HALAL!

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo