Održan sastanak Upravnog odbora

Druga sjednica Upravnog odbora Maslinarskog društva ,,Boka'' u 2013.godini, održana je sinoć u Tivtu, u prisustvu 8 od ukupno 9 članova Upravnog odbora (jedan je glasao telefonskim putem) i izvršnog direktora, čime je obezbijeđen kvorum za punovažnost odluka.

Sjednicu je u zakazano vrijeme otvorio i vodio predsjednik Društva, Obrad Mandić. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, pristupilo se razmatranju i usvajanju ostalih tačaka dnevnog reda.

1. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sjednice U.O. (članovi su ranije dobli isti na razmatranje)

2. Usvojen je predlog finansijskog izvještaja uz obavezu da se na narednoj sjednici U.O. kompletira sa izvještajem Agencije za vođenje knjiga, koji će biti predložen Skupštini na usvajanje

-Pažnju i aktivnosti usmjeriti ka sredstvima koja su od vitalnog značaja za održavanje rada Društva

-Članovi U.O. će, svaki u svojoj opštini, u direktnim kontaktima sa članova Društva pomoći da se izvrši naplata članarine

-Sadržajem i povoljnostima za nabvaku mašina i opreme za maslinarstvo, privući članove da redovno uplaćuju članarinu

3. Redovna godišnja Skupština Društva

-Mjesto održavanja predstojeće, devete po redu Skupštine Društva: Tivat (grad u kome je Društvo registrovano); Multimedijalna sala u Opštini Tivat (Trg Magnolije)

-Vrijeme održavanja: subota, 11. maj 2013.godine  u 11 sati

-Poziv će biti objavljen u medijima, putem plakata i putem pozivnica

-Obaveza organizovanja spada u nadležnost izvršnog direktora

4. Bokeška maslina 2013    

-Vrijeme održavanja: subota, 18 maj 2013.

-Sadržaj: prodajna izložba maslinovog ulja i ostalih proizvoda od masline; predavanja i treninzi, izleti u maslinjake...

-Mjesto: prema raspoloživom prostoru i uslovima, utvrdiće se mjesto održavanja manifestacije (Kotor, Herceg novi ili Tivat)

-Predlog da ove godine to bude Kotor biće potvrđen tek nakon utvrđivanja ispunjavanja svh uslova

-Obaveza prikupljanja informacija, provjere uslova, kontakt sa Sekretarijatom za zaštitu kulturne baštine i organizovanja spada u nadležnost izvršnog direktora

5. Razno

-Odlučeno je da se sudskim putem izvrši naplata potraživanja od jednog broja članova, za mašine

-Predstavnicima Oliveti d'Italia, sa kojima Društvo ima odličnu saradnju, uputiti predlog za održavanje predavanja o udruživanju u Zadruge

-Da se naredni sastanak satanak Upravnog odbora održai kod Iva Popovića u restoranu Šebelj, gdje će se isprobati njegovo maslinovo ulje

U 19 sati, sjednicu je zatvorio predsjednik Obrad Mandić

 

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo