OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Obavještenje


12.01.2013.

Redovna godišnja Skupština Maslinarskog društva ''Boka''

Obavještavamo članove da su u toku pripreme za održavanje redovne, godišnje Skupštine Maslinarskog društva ''Boka''. Pozvani su svi članovi da svoje primjedbe, predloge i sugestije, u pisanoj formi, dostave Upravnom odboru najkasnije do kraja februara, kako bi se na vrijeme mogle uvrstiti u dnevni red Skupštine.


Svi članovi udruženja koji redovno uplaćuju članarinu ili će to učiniti u tekućoj godini, pozvani su da dostave svoje prijedloge, sugestije,primjedbe (u pisanoj formi) Upravnom odboru, do kraja februara mjeseca, kako bi na vrijeme mogli biti uvršteni u dnevni red Skupštine. 

Prijem materijala za Sjednicu Upravnog odbora na kojoj će se razmatrati i dostavljeni prijedlozi,vrši izvršni direktor.

Skupština je prilika da svi članovi iznesu svoje mišljenje, potrebe i probleme i aktivno učestvuju u donošenju odluka.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo