O nama

OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

 

Osnovano 2003 god. Registrovano u Tivtu

-Od 128 članova koliko ih je bilo po osnivanju Društva, sada broji 525 članova (statistički je učlanjeno oko 650), na teritoriji tri Opštine: Kotor, Tivat i Herceg Novi.

-Ciljevi Društva:razvoj i unaprijeđenje maslinarstva u Boki .

-Uloga: podsticanje, pružanje podrške, i učešće u  obnovi i razvoju maslinarstva, veza maslinara sa relevantnim institucijama, pomoć u tehničkom i savjetodavnom smislu (nabavka mehanizacije, sredstava za zaštitu, savjeti na terenu, okupljanje , ostvarenje zakonom predviđene podrške, informisanost o zakonskim pravima i obavezama, edukacija, sajamski nastupi, zajednička proizvodna marka…), edukacija proizvođača i potrošača, stvaranje uslova za prepoznavanje Crne Gore kao nove maslinoturističke destinacije.

Saradnja sa Opštinama (ugovori, konkursi); sa Ministarstvom poljoprivrede, Savjetodavnom službom; Biotehničkim fakultetom, naučnim institucijama u zemlji i inostarnstvu, drugim NVO i ostalim subjektima iz oblasti sličnog interesovanja.

 

Nabavljeno 537 mašina za održavanje maslinjaka (sredstvima osnovnog fonda dobijenog na konkursu IRD)

Iz linije Agrobudžeta za podršku maslinarstvu, nabavljeno po beneficiranim cijenama više od 50 prskalica, atomizera za hemijsku zaštitu (učešće Ministrastva poljoprivrede 50%).

 

Obnovljeno (revitalizovano) od 2007.god  više od 10 000 stabala starih maslina sa  neproporcionalno malim brojem zahtjeva za refundiranje sredstava iz Agrobudžeta.

Posađeno preko 12 000 stabala

 

Dogovori o saradnji: sa Ministarstvom poljoprivrede2009; Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu 2007; Biotehničkim fakultetom u Podgorici; Nacionalnim udruženjem vinara i vinogradara Crne Gore 2009; Agrovita i NVO proizvođači zdrave hrane Crne Gore 2010.

Odobreni projekti:

Škola maslinarstva (Radionice i predavanja)…………..Institut u Bariju; Min.polj.CG. 2004/5

Obnova strih maslinjaka u Boki…………………….…. IRD 2004-osnovna sredstva (mašine)

Poljoprivredni centar i uljara ………...………………………………………...  IRD 2005

Žutca od maslinjaka do trpeze (zaštita domaćih sorti)…………………………...   SO.Kotor

*Bokeška maslina …………………………………………............................. COI, Španija

Maslinarski bilten………………………………………….... SO.Kotor/SO.Tivat 2008/10

*Promocija stone masline u ishrani……...……………...……..…...................... COI, Španija

Škola maslinarstva za najmlađe………………………………..………….  SO Tivat 2009

Partnerstvo sa Opštinom Tivat: Sadnja maslina u školskim dvorištima...……....SO Tivat 2009

Kolekcioni zasad (YPTR 001)……………………………………..... Fitosanitarna uprava

Jedan od partnera u projektu “Tradicionalno maslinarstvo kao jedan od vidova turističke ponude dvije zemlje” (prekogranična saradanja sa Hrvatskom- IPA fondovi EU)

Planirani projekti:

1.Rasadnik (za proizvodnju sadnica autohtone sorte masline)

2.Plantažna sadnja (koncesija)

3.Izdavanje kalendara radova, kataloga, lifleta, priručnika

4.Brendiranje ulja

5.Promocija domaćeg maslinovog ulja

 

Manifestacije

Berba masline u Boki - oktobar-novembar

Sajam masline i vina -  drugi vikend u februaru. Herceg Novi, Bijela

Bokeška maslina- početkom maja, svake godine u drugom gradu u Boki

 

Planirane manifestacije:

Noć mlinova u Boki

Mediteran u srcu Boke – Igalo (međunarodna manifestacija)

Na inicijativu Maslinarskog društva ,,Boka’’- Boka Kotorska, Tivat je prvi grad u Crnoj Gori, proglašen za Grad masline i potpisnik Osnivačkog statuta Mreže mediteranskih gradova ulja u Italiji, 18.novembra 2011.god, čime je Crna Gora stekla status zemlje osnivača ove međunarodne organizacije.

 

U planu je osnivanje Nacionalnog saveza gradova ulja.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo