OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Stanje maslina u Boki 2013.

IZVJEŠTAJ O STANJU MASLINA U BOKI, 2013.

Masline pod snijegom Dobro održavane masline u Kamenarima, Blago Ilić Maslina je odlično cvjetala 

Kolekcioni zasad u Lastvi Grbaljskoj  Maslinin medić  U julu 2013. vidljive štete od rinhitesa

   Prof.Snježana Hrnčić, na Luštici   Rinhites   Maslinina muva

Krajem zime, tačnije 11.februara, u Boku je pao snijeg. Zbog niskih temperatura, i vlage u zemljištu, maslinari još nisu krenuli sa proljećnim radovima.

Početkom proljeća, pregledom maslina na pojedinim mjestima u Boki: Kamenari, Tivat, Gradiošnica, Donja Lastva, Kavač, Prčanj, Stoliv, Pelinovo, Šišići Lastva Grbaljska, Zagora, Mojdež, Radovići, Luštica, utvrđeno je da su stabla u dobrom kondicionom stanju.  

Činjenica da je prošlogodišnji rod bio veoma dobar na pojedinim mjestima u Boki i da su pojedini maslinari brali do kraja decembra a veliki broj njih i u januaru pa čak i do kraja februara, upućivala je na očekivano niži prinos ove godine, kako zbog alternativnog rađanja, sortne osobine posebno Žutice, tako i zbog kratkog perioda pripreme za novi biolški ciklus (zbog kasne berbe).

Mali je broj onih koji su, odmah nakon berbe izvršili rezidbu i zaštitu, pa se moglo pretpostaviti da će u ovoj godini biti pojačana pojava gljivičnih oboljenja (paunovo oko i olovna bolest, čađavica).

Prema našim informacijama, najveći broj maslinara, kao mjeru zaštite masline protiv gljivičnih bolesti i dezinfekciju nakon rezidbe krajem zime koristio je preparate na bazi bakra (crveno ulje, bordovska čorba, galica...).

Maslinari koji su ranije obrali maslinu, uglavnom su krajem zime izvršili đubrenje mineralnim i/ili organskim đubrivima, rezidbu i zaštitu mineralnim uljima sa dodatkom bakra (najčešće crveno ulje) a padavine su obezbijedile dovoljno vlage u zemljištu što je uslovilo obilno resanje, naopšte oduševljenje.

Maslinari u Donjem Grblju i Kavču, kao i u Mojdežu, koristili su preparate sa dodatkom mikroelemenata, naročito Bora, kako bi obezbijedili veći broj oplođenih cvjetova.

Npr: Ivo Popović, na svom imanju u Zagori(Donji Grbalj), ima više od stotinu maslina sorti Žutica (najviše), Lećino i Pendolino koje ni poslije deset godina, uprkos redovnom cvjetanju, nisu dale rod.

Prvi put prošle godine, primjenio je preparate sa dodatkom Bora, nakon čega je ubrao skromne količine ploda.

Pratićemo i dalje, rezultate redovne primjene ovih preparata u ovom maslinjaku.

Na tom području ima mnogo maslina domaćih sorti, naročito Žutica, Crnjaka, Lumbardeška, Sitnica,  koje redovno rađaju, pa se pretpostavlja da je uzrok ovom problemu, osim utvrđenog nedostatka kreča u zemljištu (agrohemijska analiza) i nedostatka Bora (nekroza vrhova listova) i sadni materijal koji ne ispunjava propisane standarde, posebno u pogledu čistoće sorte (Žutica).

Evidentirana pojava Maslinine buve (Euphillura olivina) u mnogim maslinjacima, kao i opis koji su dali maslinari prilikom brojnih telefonskih poziva Udruženju, podsjetila je na stanje od pretprošle godine, kada je napad ove štetočine, bio izrazit.

Sredinom maja, cvetanje je bilo ''raskošno'' i prema tom pokazatelju moglo se nadati neočekivano dobrom rodu.

Međutim, vremenske prilike koje su uslijedile sve do kraja prve polovine juna mjeseca, a posebno od 22. do 28  maja, nisu pogodovale oprašivanju i daljem razvoju ploda.

Više od petnaest dana obilnih padavina, praćenih olujnim vjetrovima, pa čak i jakim gradom u pojedinim djelovima Boke (naročito u Grblju i Luštici) u vrijeme oprašivanja cvjetova, mogli su biti uzrok manjem procentu oplođenih cvjetova i slabijem zametanju plodova, a onda nagli skok temperature i redovna pojava suvih vjetrova, djelimično su uzrok sušenju i odbacivanju jednog broja mladih plodova.

Razlog za sušenje i opadanje plodova veličine od 0.5mm-10mm, mogao bi biti i napad maslininog moljca (Prays oleae) karpofagne generacije. Većina maslinara koji su izvršili hemijsku zaštitu protiv maslininog moljca (Prays oleae), učinili su to pred cvjetanje, uglavnom preparatom Baturad koji se mogao naći u našim poljoprivrednim apotekama.

Za drugu generaciju koja napada plod, uglavnom su koristili Rogor 40 (hrvatski proizvođač).

U borbi protiv Margaronije (jasminov moljac) koristili su uglavnom Baturad.

Mali broj maslinara koristio je Perfekthion.

Prilikom daljeg pregleda maslinjaka na području Boke, utvrđena je značajna pojava fiziološkog žutila listova, nepotvrđenog porijekla, veliki broj listova sa tipčnim simptomima paunovog oka i olovne  bolesti.

Izražena pojava opadnja plodova veličine zrna graška u drugoj polovini jula, kao posljedica više uslova: nepovoljnih vremenskih prilika ali najviše napada rinhitesa (Rhynchites cribripennis) čija je prisutnost, naročito u maslinjacima na kamenitim terenima u značajnom porastu, posljednjih godina.

Na pojedinim lokacijama, naročito tamo gdje su zastupljene sorte krupnijeg ploda, sa više mesa i gdje se primjenjuje navodnjavanje, na vrhovima plodova (najsočniji dio) uočeni su tragovi većeg broja uboda, okruglog oblika.

U  narednom periodu, do 10 jula, neuobičajeno visoke temperataure i do 39o praćene sjevernim, i sjeveroistočnim vjetrovima, ponekad orkanske jačine,  pomogle su opadanje više od jedne trećine ploda.

 


10.07.2013. postavljene su vodene klopke i žute ploče na sledećim lokacijama:

                 

                   1. Pelinovo- Zgrade-Branko Vujović

                   2. Kavač-Vidovo- Zdravko Vučetić

                   3. Kavač- Trojica- Dimitrije Radonjić

                   4. Gradiošnica- Mrčevac-Marko Maslovar

                   5. Herceg Novi-Klinci- Bogdan Kaluđerović

                   6. Herceg Novi-Luštica- Neđo Moric

                   7. Herceg Novi-Luštica- Maja Brkan

                   8. Lastva Grbaljska-Kolekcioni zasad

 

 

Zaključak:

Znatan broj maslina sa previsokom krošnjom; neredovna primjena agro i pomotehnike; hemijska zaštita primjenjena u malom broju maslinjaka; đubrenje najčešće mineralnim đubrivima NPK (15:15:15 ili 8:16:24); masovnija primjena ekološki prihvatljivih sredstava za zaštitu od maslinine muve; navodnjavanje samo mladih maslina…

 

 Broj maslinara koji vrše berbu najkasnije do kraja decembra je dvostruko veći nego 2010.godine, a značajno je uvećan broj onih koji beru do sredine novembra.

Kvalitet dobijenog ulja iz godine u godinu je bolji, pa se i procentualno, učešće Ekstra djevičanskog maslinovog ulja u ukupnoj proizvodnji uvećava za, prosječnih, 5% godišnje.

Po slobodnoj procjeni, nakon preobilnog cvjetanja, kao posljedica niza nepovoljnih faktora, ostao je jedva deseti dio roda, te će ova godina, što se količine roda tiče, biti ispod prosjeka.

 

 

 

Preporuka:

1. Neophodno raditi na edukaciji maslinara i promociji primjene savremenih principa proizvodnje.

2. Organizovati obilaske maslinjaka u okruženju (primjeri dobre prakse) sa stručnjacima BTF i edukaciju maslinara, na licu mjesta.

 

 


Praćenje pojave i razvoja populacije maslinine muve na teritoriji Boke 2012.

Krajem juna, na nekoliko lokacija u Boki: Tivat, Kavač, Luštica, Gornji Grbalj, Donji Grbalj, postavljene su vodene klopke (Mac-Phail) i žute ploče za evidentiranje pojave i razvoja populacije maslinine muve (Bactrocera Oleae) u cilju zaštite maslina i suzbijanja ove štetočine.

Jednom sedmično obilaze se kontrolni maslinjaci:

1-      Konstatuje se kondiciono stanje i bilježe promjene na nadzemnom dijelu stabla

2-      Konstatuje se i bilježi pojava i promjena brojnosti muve (jedinke oba pola)

3-      Uzimaju se uzorci ploda i lista i šalju na pregled u Biotehnički fakultet

4-      Mijenja se sadržaj vodenih klopki (vodeni rastvor amonijumbifosfat), svakih sedam dana

5-      Mijenjaju se žute ploče, svakih petnaest dana

6-      Podaci se obrađuju u Biotehničkom fakultetu u Podgorici

Na osnovu pregleda plodova i brojnosti uhvaćenih jedinki muve,oba pola, prof.dr.Snježana Hrnčić, izdaje preporuke za mjere zaštite.

Zahvaljujući visokim temperaturama i niskoj vlažnosti, kao i primjeni Ekotrap vrećica (ekološki prihvatljiv vid zaštite) koje je većina maslinara u Boki postavila na vrijeme, brojnost populacije ove štetočine i infestacija plodova bila je zanemarljiva, dok je u Reževićima, Baru i Ulcinju, brojnost muve bila na kritičnom nivou, zbog čega su uslijedile dvije preporuke prof.Hrnčić za hemijsku zaštitu, prva 23.08.2012 i druga 10.09.2012.god.

Bojazan od mogućih kiša i navodnjavanje koji mogu doprinijeti pojavi jačeg napada muve, bili su osnov za opštu preporuku prof.Hrnčić da se izvrši hemijska zaštita, preparatima na bazi piretroida i deltametrina.

Za sada nemamo podatak koliko je maslinara izvršilo zaštitu.

Redovno praćenje maslinine muve na kontrolnim pozicijama, nastaviće se do sredine oktobra.

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor