OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Aktuelnosti


15.05. 2013.

Agrobudžet za 2013. godinu

-Uredba o načinu i dinamici sprovođenja mjera Agrarne politike (izvod)

Sredstva predviđena Agrobudžetom opredijeljena su Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u Budžetu Crne Gore za 2013. godinu (u daljem tekstu: Budžet), u ukupnom iznosu od 14.143.000,00 €, od čega, za:
1) razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo................... 12.603.000,00 €
2) sprovođenje mjera zdravstvene zaštite ţivotinja ..............   1.350.000,00 €
3) sprovođenje fitosanitarnih mjera....................................      190.000,00 €.
1. Sredstva za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo
Sredstva za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo u iznosu od 12.603.000,00€, opredijeljena su Ministarstvu u okviru opštih prihoda Budžeta funkcionalna klasifikacija 41101 – Program 2531 – Poljoprivreda i ribarstvo. Ova sredstva mogu biti uvećana iz kredita Svjetske banke „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ (MIDAS) i donacija u skladu sa čl. 8 i 9 Zakona o Budţetu Crne Gore za 2013. godinu i izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.
1.1) pozicija 4147 – konsultantske usluge, projekti i studije, obezbjeđuju se iz sredstava opštih prihoda Budţeta u iznosu od 833.000,00 €;
1.2) pozicija 4181 – subvencije za proizvodnju i pruţanje usluga, u iznosu od 8.350.000,00 €;
1.3) pozicija 4318 – ostali transferi pojedincima-staraĉke naknade, u iznosu od 2.720.000,00 €;
1.4) pozicija 4412 – izdaci za ruralni razvoj i lokalnu infrastrukturu , u iznosu od 700.000,00 €.

Kao što se iz priloženog može vidjeti, Agrobudžet je ove godine još niži nego prethodne i predstavlja jedva 1% od ukupnog Budžeta Crne Gore.  Ako se uzmu u obzir podaci da je na posljednjem popisu evidentirano više od 40000 poljoprivrednih domaćinstava, nije teško izračunati koliko je ljudi trebalo da živi od ove djelatnosti.

Ubedljivo najniži Agrobudžet u Evropi (a prije samo dvije godine, tadašnji Ministar Simović, predviđao je povećanje na 32 miliona) ne samo da je premali za državu koja bi morala uporedo, ako ne i više od turizma razvijati upravo proizvodnju hrane.

I ne samo to, Agrobudžet obuhvata i davanja za staračke naknade, fitosanitarnu i savjetodavnu službu i veterinarstvo i ribarstvo. Valjda je jasno da je taj 1% sredstava iz Državnog budžeta, izgubljen za proizvođače. Kao što reče gospođa Gordana Ban iz Ministarstva poljoprivrede:,,Para nema, nema''!

2.Mjere Ruralnog razvoja: 

2.1. Mjere jačanja konkurentnosti poljoprivrede

2.1.3. Podrška podizanju proizvodnih voćnih zasada (višegodišnji zasadi voćaka, zasadi masline i revitalizacija starih maslina)

Finansijski plan: 

-Podrška za zasnivanje proizvodnih voćnih zasada......................... 270 000 € (za maslinu 1500 €/ha, 300 stabala/ha)

Podrška za revitalizaciju starih stabala masline............................   30 000 € (5.00€/ stablu,za  najmanje 30 stabala)


Noćnjak 2013 od 14-17 marta

Dvadesetoro članova Društva, posjetilo je ovu manifestaciju koja se 15.put održava u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije, ovoga puta u Tučepima kod Splita.

Kao i uvijek, sadržaj manifestacije doprinosi informisanju i edukaciji maslinara, ali i ostvarivanju kontakata između proizvođača i potrošača, kao i distributera i proizvođača opreme za  maslinarstvo.


 

23.01.2013.

Sjednica Upravnog odbora Društva, u Tivtu

U srijedu, 23.01.2013. održaće se Sjednica Upravnog odbora. U skladu sa članom 22 Statuta Društva, sjednicu zakazuje predsjednik Društva, Obrad Mandić. Na dnevnom redu ove, pedesete sjednice od osnivanja Društva, a prve u 2013.godini, naći će se i pitanje preduzimanja daljih koraka u cilju naplate dugovanja za mašine, od neodgovornih članova.

Dnevni red...


12.01.2013.

Uplata godišnje članarine

Podsjećamo članove Društva da mogu izvršiti uplatu na ime redovne godišnje članarine u iznosu od 10 €(nepromijenjen od osnivanja Društva 2003.godine) do kraja februara mjeseca, na žiroračun: 525-15121-70 Komercijalna banka A.D.Budva

Napominjemo da će prednost u akcijama nabavke sadnog materijala, mašina i opreme za maslinarstvo, imati oni koji redovno izvršavaju obaveze...


28.12.2012.

Opština Tivat nadoknađuje troškove u iznosu od 100% za sredstva za zaštitu masline

U okviru Programa za razvoj ruralne sredine, kao jednu od mjera podrške obnovi i razvoju maslinarstva, Opština Tivat nadoknadiće svojim maslinarima  troškove nastalih za nabavku ekoloških sredstava za zaštitu masline, tzv. Ekotrap i Rinkotrap.Zbog još uvijek malog broja zahtjeva, u nadležna služba je odobrila nadoknadu u iznosu od 100% nastalih troškova.

Maslinari sa spiska, koji je Maslinarsko društvo ''Boka'' dostavilo nadležnoj službi, treba da se jave udruženju radi ostvarenja nadoknade.


21.12.2012.

Open Day (Dan otvorenih vrata) na Biotehničkom fakultetu u Podgorici

Povodom uspješnog završetka projekta AgriSciMont, Biotehničkog fakulteta u Podgorici u partnerstvu sa starnim naučnim institucijama i partnerima u zemlji, organizovn Dan otvorenih vrata kada su predstavljeni rezultati projekta i svečano obilježena 75.godišnjica postojanja ove institucije. Osim predstavnika Rektorata,Ministarstava nauke i poljoprivrede, inostranih partnera, profesora i saradnika, svečanosti su prisustvovali i predstavnici proizvođača.

Svečanost je otvorila dr.Natalija Perović, dekan Biotehničkog fakulteta...

 


15.12.2012. 

Promovisan kameni mlin u Pelinovu 

Osnovan još 1811, najprije kao seoski mlin, koga je pokretala ljudska radna snaga, u svojoj dugoj istoriji, preradio hiljade tona ploda masline i još uvijek radi. Jedini je na teritoriji Boke, a možda i šire, koji i dalje ispunjava svoju funkciju i opravdava povjerenje mnogih maslinara i iz drugih krajeva crnogorskog primorja koji dolaze u Pelinovo da bi mljeli maslinu, na tradicionalan način.

U prisustvu velikog broja ljudi koji su, uprkos jakoj kiši došli na otvaranje, mlin je ''pustio u rad'' Gojko Zec...

Više o tome pročitajte u rubrici Obavještenja


12.12.2012.

Otvaranje renoviranog kamenog mlina u selu Pelinovo 15.12.2012. u 10.30h

Stari kameni mlin Maslinarsko-uljarske zadruge Pelinovo, renoviran u okviru projekta prekogranične saradnje sa Hrvatskom:''Tradicionalno maslinarstvo kao jedan od vidova turističke ponude dvije zemlje'', najvećim dijelom sredstvima EU.

Renoviranje pomogle opštine Kotor i Tivat, firme Braća Magud, Milinić i sami zadrugari.Postojeći mlin koji je bio u veoma lošem stanju, sada je uređen i atraktivan kao maslinarsko-turistička ponuda Boke.


12.12.2012.

Forum za traženje projektnih partnera za prekograničnu saradnju Crna Gora i BIH

U Podgorici je, u hotelu Ramada, održan Forum za traženje projektnih partnera, kome je, uprkos snježnoj mećavi na putevima, prisustvovalo više od 70 ljudi. Predstavljen je projektni program, mjere i mogućnosti, u radnim grupama uspostavljeni kontakti, razmijenjene projektne ideje i postavljena osnova za saradnju. Ovo je uobičajena praksa pred otvaranje Javnog poziva (očekuje se treći) za sredstva EU. Svi uslovi i propozicije, kao i najniži i najviši iznos grantova, biće poznati tek po objavljivanju očekivanog Trećeg javnog poziva, u priručniku (vodič) za aplikante.


07.12.2012.

Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore

U Podgorici, u  sali Skupštine Crne Gore, održana Završna konferencija povodom završetka projekta „Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore“ .

Ovaj projekt, čiji je cilj jačanje saradnje civilnog sektora i javnih institucija, ''u cjelosti je posvećen kreiranju sinergetskog efekta svih društvenih snaga u Crnoj Gori, s ciljem osnaživanja i ubrzanja društvenih,političkih i ekonomskih reformi u okviru procesa evropske integracije, a naročito u svijetlu predstojećih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom'' (citat iz Završnog izvještaja) , podržalo je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovačke i SLOVAKAID, Vlada i Skupština Crne Gore...

Opširnije u rubrici Izvještaji


23.01.2013.

Sjednica Upravnog odbora Maslinarskog društva ''Boka'' prva u 2013. godini

Dnevni red:

1. Izvještaj sa prethodne sjednice

2. Jubilarna godina i predstojeće manifestacije

3. Nabavka sadnica, mašina i opreme za maslinarstvo

4. Redovna godišnja skupština Društva

5. Naplata dugovanja za mašine

6. Plan rada za 2013.godinu

7. Razno


28.12.2012.

Spisak maslinara sa teritorije O.Tivat, za podršku obnovi i razvoju maslinarstva:

1-Braić Gojko  2-Sindik Tripo  3-Marović Vinko  4-Franquelli Nikola  5-Gardašević Julka 


31.11.2012.

Prerada ploda masline u Mlinu Maslinarskog društva ''Boka''

 Berba još traje. Zahvaljujući lijepom vremenu, veliki broj maslinara obrao je i preradio masline. Međutim, dozrijevanje ploda, što je u direktnoj vezi sa sortnim osobinama i drugim faktorima(mikroklima, položaj maslinjaka, primjena agro i pomotehnike...) ne odvija se istovremeno ni na jednom stablu, a ne na različitim lokalitetima pa nije neobično da je žutica, u nekim višim predjelima, manje izloženim suncu, kasnije prispjela za berbu. Ulje je odličnog kvaliteta; randman od 12% u drugoj polovini oktobra, do 16-17 % početkom decembra.

 Detaljnije u rubrici Radovi...


29.11.2012. 

Konferncija za štampu u Baru, povodom završetka projekta prekogranične saradnje sa Hrvatskom

Održana Konferencija za štampu u hotelu Princess, u Baru. Prisutnim novinarima i maslinarima obratili se predstavnici opštine Bar, SNV organizacije, Udruženja maslinara Bar i TO.Bar. 

Predstavljeni rezultati i pohvaljen rad SNV organizacije.


 


28.11.2012.

Završna svečanost povodom zatvaranja projekta prekogranične saradnje Hrvatska-Crna Gora

Konferencija za štampu i završna svečanost povodom zatvaranja projekta prekogranične saradnje Hrvatska-CrnaGora: ''Tradicionalno maslinarstvo kao jedan od vidova oleoturističke ponude dvije zemlje'' juče je održana u Dubrovniku.Otvorena je Laboratorija za senzoričko ocjenjivanje kvaliteta maslinovog ulja u prostoru nekadašnje Stanice za južne kulture u Dubrovniku.

 Detaljnije u rubici Obavještenja

 


26.11.2012.

 Panel za ocjenjivanje kvaliteta maslinovog ulja u Dubrovniku

 26. 11. 2012 od 11-12 sati, u Zavodu za mediteranske kulture (Dubrovnik), hrvatski partner u projektu prekogranične saradnje ''Tradicionalno maslinarstvo kao jedan od vidova turističke ponude dvije zemlje'' (IPA ) najvećim dijelom finansiranog iz fondova EU, organizuje prvo zvanično ocjenjivanje kvaliteta maslinovog ulja, na koje su pozvani i panelisti iz Crne Gore...

 Opširnije u rubrici Obavještenja

 


17.11.2012.

 Završni sastanak projektnih partnera u okviru prekogranične saradnje

 U subotu 17.novembra u Baru, održan sastanak projektnog tima i timova za prekograničnu saradnju Crna Gora-Hrvatska, kao završna aktivnost. Sastanku su prisustvovali predstavnici dvije zemlje. Dnevni red sastanka...

 Opširnije u rubrici Izvještaji

 


05.11.2012.

Jesenja sadnja masline

 O sadnji masline govorio je nedavno, na izuzetnom predavanju, u okviru manifestacije ''Berba masline u Boki'' prof.dr.Ranko Popović.

Prije početka radova, treba sagledati sve uslove: prirodne (minimalne temperature u toku zime, broj dana sa temperaturama ispod nule i opasnost od pojave kasnih mrazeva, količina i raspored padavina u toku godine a posebno u vrijeme aktivne vegetacije, relativna vlažnost vazduha i zemljišta,pravac i jačina vjetrova, tipovi zemljišta, nadmorska visina...) i ekonomske isplativosti (izrada plana rada i proračuna troškova, vodeći računa da budu vremenski povezani i realni ...).

Opširnije u rubrici Radovi u maslinjaku


17.10.2012.

BERBA MASLINE U BOKI - 3.NOVEMBAR 2012. GODINE

Manifestacija ''Berba masline u Boki'', na imanju Kaluđerovića, u Klincima (Luštica) - U slučaju izmjene, slijedi blagovremeno obavještenje...

Opširnije u rubrici Obavještenja

 16.10.2012.

Održana Četvrta sjednica Upravnog odbora Maslinarskog društva ''Boka''

U Tivtu, u hotelu ''Palma'' , održana redovna Sjednica Upravnog odbora Maslinarskog društva ''Boka''. Nakon jednosatne diskusije, članovi su se složili po svim pitanjima i donijeli odluke...

Opširnije u rubrici Izvještaji

 


15.10.2012.

Od traktora, još ništa.

Na pitanje maslinara kada mogu očekivati usluge rada traktorom koji je Opština Tivat obećala udruženjima pčelara i maslinara, možemo reći samo to, da na adresu našeg udruženja još nije stiglo zvanično obavještenje iz Opštine, pa ne možemo odgovoriti da li će uopšte, ova mašina i doći u posjed nekog od pomenutih udruženja.

 


12.10.2012.

Raspodjela mreža za berbu masline!

Mreže iz Italije u dopremljene u udruženje. Zbog velike potražnje u ovom trenutku, dobavljač je isporučio mreže manjih dimenzija, ali istog kvaliteta.

Svi prijavljeni članovi mogu preuzeti naručene mreže po cijeni od 30€/komadu (40m2 ) u prostorijama Mlina udruženja, u Radanovićima.

Članovi udruženja, upisani u Registar maslinara kod Opštine Tivat, prema spisku koji je dostavila služba Sekretarijata za finansije, mogu preuzeti po jednu mrežu, besplatno. Ovo je jedna od mjera podrške obnovi i razvoju maslinarstva, predviđena Programom mjera za ruralni razvoj Opštine Tivat.  Isto tako, članovi iz Tivta, za kupovinu svake nove mreže, mogu ostvariti subvenciju do 20% od Opštine.

Zahtjevi se podnose Opštini pojedinačno, ili zajednički, preko udruženja.12.09.2012

Mreže za berbu masline!

U toku je prijavljivanje zainteresovanih za nabavku opreme za maslinarstvo

Za potrebe članova, Društvo bi nabavilo mreže za berbu površine 50m2 m po cijeni od 50 €/kom. Svima poznate zelene mreže  sa metalnim zakačaljkama, iz Italije, neophodne za berbu (trešenje) ploda.

Zavisno od količine poručene robe, cijena može biti niža. Molimo maslinare da se prijave radi formiranja spiska.

Opština Tivat, podijeliće jedan broj mreža registrovanim maslinarima, besplatno.

Sve informacije možete dobiti putem telefona: 067 201 732

 


10.09.2012.

Izrada novog web sajta Maslinarskodg društva ,,Boka’’

Na zahtjev Maslinarskog društva ,,Boka’’ u vezi sa podrškom Društvu za izradu novog sajta, Opština Tivat odmah uplatila sredstva u visini 1/3 ukupnog iznosa po ovom zahtjevu.

Zbog problema sa ažuriranjem dosadašnjeg sajta, nedostatka prostora i otežanog pristupa, kao i loše komunikacije sa posjetiocima, Upravni odbor Društva procijenio je da će veći uspjeh u radu i bolja komunikacija sa posjetiocima sajta, ostvariti postavljanjem unaprijeđenog sajta.

Pozivamo sve posjetioce da daju svoje komentare i predloge kako bi smo sadržaj prilagodili potrebama i očekivanjima korisnika, prije svih maslinara.  Vaši komentari >>>

 


04.09.2012.

Popis maslina u Opštini Tivat

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Tivat u saradnji sa Maslinarskim društvom ,,Boka’’, na osnovu člana 2 Zakona o maslinarstvu (Sl. list RCG, broj 55/03) donijelo je Rješenje broj:0817-2337  o formiranju Komisije za popis maslinjaka .

Evidencija se uspostavlja radi sagledavanja broja i stanja ove voćne vrste kao i radi daljeg planiranja, unapređivanja i razvoja maslinarstva u Opštini Tivat.

Očekujemo da će i Opštine Kotor i Herceg Novi ubrzo pristupiti uspostavljanju Evidencije maslinjaka. Poznato je da naše Društvo, od osnivanja 2003.god zahtijeva od države, ali i nudi saradnju na izradi Katastra masline i Strategije obnove i razvoja maslinarstva.

Ako postoji Strategija razvoja ribarstva, ili vinskog sektora u Crnoj Gori, ne vidimo ni jedan opravdani razlog protiv izrade Strategije obnove i razvoja maslinarstva.

Pohvale Opštini Tivat za ovaj korak koji nas približava, sada zajedničkom cilju:

Povratak Boke maslini i masline Boki.
20.08.2012.

Traktor iz Rusije, maslinarima i pčelarima

Jedan od traktora koji su iz Rusije dopremljeni u Crnu Goru kao kompenzacija za dugovanja a onda dodijeljeni Opštinama , po našim saznanjima biće predat na korištenje Maslinarskom društvu ,,Boka’’ i Udruženju pčelara ''Pelin''.

Iako je priprema zemljišta za sadnju maslina ove godine uglavnom izvršena u avgustu mjesecu, ova mašina naći će primjenu odmah po preuzimanju i prenosu prava korištenja, pod uslovima koje će tek biti ustanovljeni.

Očekujemo zvanično obavještenje.

 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina Kotor