Skupština Maslinarskog društva Boka


20.09.2023.

Godišnja Skupština Maslinarskog društva Boka, biće održana u Tivtu, u zgradi Opštine, 01.10.2023. u 10 sati. Glavna tačka dnevnog reda biće izbor novog predsjednika Društva.
Program rada i Dnevni red:
20. SKUPŠTINA MASLINARSKOG DRUŠTVA BOKA
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA SKUPŠTINE
___________________________________________________
Br. 20-09/2023
Tivat, 01.10.2023.
Multimedijalna sala Opštine

Na osnovu Člana 19 Statuta NVO Maslinarsko društvo „Boka“ po Odluci Br.01/09.2023 od 18.09.2023.godine, Upravni odbor Društva saziva izbornu Skupštinu Društva, za 01.10.2023. i predlaže

DNEVNI RED

1. Izbor novog predsjednika Društva:

a) Razriješenje obaveze dosadašnjeg predsjednika Obrada Mandića po dva osnova:
- isticanje redovnog mandata
- izražena želja predsjednika Mandića, u podnijetoj ostavci
b) Predlog za dodjelu priznanja dosadašnjem predsjedniku
c) Usvajanje prijedloga UO izbor novog predsjednika Društva

2. Izvještaj o radu (narativni i finansijski) i Plan rada za narednu godinu:

a) Izvještaj o radu Društva, narativni (Vesna Đukić, id)
b) Finansijski izvještaj (Vesna Đukić, id)
c) Plan rada za 2024. godinu

3. Predlog Upravnog odbora za ispravku imena Društva
I Opšte odredbe i načela Statuta Društva, izmjena Člana 3, Ime Društva


4. Razno                                                                                                                                 Upravni odbor

ZAPISNIK:
Pošto je konstatovan kvorum, Skupština je usvojila Dnevni red.
Sa nekoliko uvodnih riječi, sjednicu je otvorila Vesna Đukić, izvršni direktor, koja je, u odsustvu predsjednika u ostavci, tehnički vodila sjednicu do izbora novog predsjednika.
Ukratko je obavijestil skup da je ova skupština planirana za kraj novembra mjeseca kad će Društvo obilježiti 20 godina rada i postojanja. Zbog administrativnih problema koji su dovdetaljniju pripremu.
pristupilo se razmatranju i glasanju po svakoj tački Dnevnog reda, pojedinačno.

1. Izbor novog predsjednika
    a) Razrješenje obaveze predsjednika Obrada Mandića, po dva osnova: istek redovnog mandata i njegova izražena želja u ostavci koju je u pisanoj formi dostavio Upravnom odboru Društva.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo