Sastanak Steering Committee - COOPeR


15.02.2023.Na prijedlog vodećeg partnera u projektu COOPeR, Grada Mostara, održan je sastanak Upravnog odbora 15.02.2023. na kome se razgovaralo o statusu projekta, isporučevinama projekta, iskorištenosti sredstava i o podjeli obaveza za predstojeće, završne aktivnosti.

1676654721377.jpg  
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo