Berba masline u Boki


15.10.2022.
Maslinovo_ulje_oktobar_2022.jpg

Na području Boke Kotorske, počela je berba masline. Pojedini maslinari i dalje se ne odriču navike sakupljanja plodova sa zemlje budući da je, kao posljedica napada maslininog moljca, već ranije, uočeno otpadanje plodova. 
Mlin Maslinarskog društva Boka, u Radanovićima, osnovan je s ciljem da edukuje i motiviše maslinare da, lošu praksu sakupljanja plodova sa zemlje, zamijene berbom i preradom u najkraćem roku. Plodove, čuvane u nehigijenskim uslovima (soljene, držane u morskoj ili slatkoj vodi, čuvane u vrećama i sakupljane sa zemlje...) mlin ne može primati (Nalog republičkog inspektora Z.D.).
Informacije možete dobiti na broj telefona 067 201 732

Prema rezultatima koje imamo nakon ove prve berbe, u periodu od 20-25. oktobra, najbolje se plaćala maslina iz Luštice (Zabrđe). Kako je ova godina bila izuzetno sušna, a ljeto sa ekstremno visokim temperaturama, logično je da se to moralo odraziti i na količinu ploda i sintezu ulja (biljka, sama, odbacuje sve što ne može održati od cvijeta do ploda).
Plodovi su, zbog toga ranije potamnjeli, dobili boju sorte i izgledalo je da su već spremni za preradu, što se pokazalo kao pogrešna procjena. Plodovi su zdravi ali nije bilo dovoljno ulja.
Oni koji su skupljali i držali masline u vrećama od njihovog prvog otpadanja do sada, ne mogu očekivati odličan kvalitet. Oni, zaključujemo, ne idu ka tome da dobiju ekstradjevičansko maslinovo ulje, već, po navici i prema sopstvenom ukusu, polžu na količinu (žao im je da bace trule masline).
sada, kada u Boki kotorskoj ima desetak aktivnih mlinova, nema opravdanja za držanje u vrećama do mljevenja, jer mlinari zakazuju preradu i kada nisu u mogućnosti da sami prime sve količine, upućuju maslinare na druge mlinove.
Cilj je dobiti optimalan odnos kvaliteta i kvantiteta, znači, najviše ulja, najboljeg kvaliteta.
Opšte je poznato da, ranije ubrana maslina, daje manje količine ulja, koje sadrži najveći procenat polifenpla (antioksidanti) i najniži procenat masnih kiselina (oleinska) što ih čuva od brzog propadanja, a pojačava pozitivna svojstva ulja.
Ekstra djevičansko maslinovo ulje je sok od masline, dobijen od ubranih, zdravih maslina, čuvanih do prerade u higijenskim uslovima (plitke gajbice), šprerađenih u roku od 48 sati.
 Znači: od kvaliteta sirovine, zavisi kvalitet proizvoda (ulja). Ne može se od trule, upaljene, soljene maline dobiti ekstra djevičansko ulje.
Plod masline, kao i svaka druga voćka, ima svoj vrhunac kvaliteta već na drvetu i nakon toga, kvalitet opada, jer se i na drvetu dešavaju procesi i plod gubi najbolja svojstva, time što predugo i nakon sazrevanja ostaje na drvetu.
To naročito važi za one plodove koji dočekaju narednu godinu i prežive mrazeve, kišu, grad...
Pogrešno je mišljenje da se sa odlaganjem berbe i produžavanjem perioda stajanja plodova na drvetu, nakon sazrijevanja, dobije više ulja. 
Odgovor za ovu iluziju leži, ne u "nakupljanju" (sintezi) novih količina ulja u plodu, već u gubitku vode iz plodova, isparavanjem, pri čemu plodovi postaju lakši, pa se stiče utisak da se, za istu težinu ploda dobije više ulja.

Preporuka maslinarima: Kada je 1/3 ploda zelena, 1/3 ploda šarena, a 1/3 ploda u boji sorte (crna, ljubičasta, braon...) to je trenutak kada treba brati maslinu. Ako želite da jedete zdravo i da ulje koristite kao lijek, što ono po svojim osobinama i jeste, nemojte prerađivati truo, kiseo, slan, buđav plod.
Svaka domaćica zna, da se sok, slatko džem, zimnica uopšte, ne pravi od trulog ploda.
 
I na kraju, uvijek ista priča, mnogi su navikli na onaj "domaći" ukus ulja, kakvo su u djetinjstvu navikli da koriste. Jer, njihovi su djedovi tako proizvodili ulje, držali ga u kamenim pilima i svaki put zahvatali iz njega podižući poklopac.
O ukusima ne treba raspravljati, ali jedno je sigurno: tada niko nije ni znao za polifenole i masne kiseline, proces oksidacije i degradacije ulja zbog nehigijenskog postupanja od kupljenja ploda sa zemlje do čuvanja u koritima, nakopavanja, soljenja i prerade u kamenim mlinovima, gdje je svako ulje bilo isto, jer je prolazilo kroz koševe kroz koje je prošlo i sve ono što nikako nije bilo dobro. 

Apelujemo na maslinare da obrate pažnju na ove preporuke, ako ne zbog sebe, onda zbog svoje i tuđe djece koju hrane ovim proizvodom. 

V.Đ.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo