OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

"Konferencija o rodnoj ravnopravnosti u vlasništvu nad zemljom, na zapadnom Balkanu"


11.11.2021.

 

Danas je održana Konferencija o rodnoj ravnopravnosti u vlasništvu i raspolaganju zemljištem, na zapadnom Balkanu: "Pogled unatrag, pogled unaprijed" u koorganizaciji Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, FAO i UIN. U kampanji Osnažene žene, osnažena ekonomija, koja je bila dio programa za zapadni Balkan, učestvovalo je i Maslinarsko društvo "Boka".

Na konferenciji, na kojoj je učestvovalo više od sedamdeset prijavljenih, iznijeti su podaci o toku i rezultatima kampanje i programa podrške ekonomskom jačanju žena. 
O učešću našeg Društva u kampanji Osnažene žene, snažnija ekonomija (Pristup pravima žena na svojinu i raspolaganje zemljištem na zapadnom Balkanu, više možete pročitati na linku
http://www.maslinaboka.org/13-Novosti/1507 Pristup_pravima_zena_na_zemljiste_i_finansijsku_podrsku_u_ruralnim_sredinama_u_Tivtu
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo