OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Stigle mašine - podrška Opštine Kotor


24.09.2021.
IMG_20210922_183300.jpg

Stigle mašine: kosilice, pile, atomizeri. Za članove iz opštine Kotor, po 50% nižim cijenama, podrška Opštine Kotor za razvoj maslinarstva (poljoprivrede). 
Pozivamo članove iz kotorske opštine koji su se prijavili za mašine, da se obrate Udrženju (broj telefona 067 201 732).


Članovi iz opštine Tivat, mogu preuzeti određeni broj mašina po nabavnoj cijeni i za iste podnijeti zahtjev za refundiranje dijela sredstava od svoje Opštine.
U ime dugogodišnje, odlične saradnje, firma Oprema DOO iz Podgorice, odobrila je Društvu veliki popust
Cijene za članove iz kotorske opštine:

- Kosilica FS350 sa autocatom............... 270,00 €
- Pila MS180 sa mačem i lancem........... 110,00 €
- Atomizer (leđna prskalica).................... 235,00 €
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo